wees auditief toegankelijk
Home » Bestuurszaken

Under construction

ALV NVVS Gelre, Activiteitenplan 2018
Word – 13.9 KB 29 downloads
ALV NVVS Gelre, Agenda 2018
Word – 13.9 KB 20 downloads
ALV NVVS Gelre, Begroting 2018
Excel – 10.5 KB 15 downloads
ALV NVVS Gelre, Notulen 2017
Word – 27.0 KB 13 downloads

De komende ALV

datum: 14 april 2018

plaats: Wijkcentrum de Schalmei Neerbosch, locatie NijWeDO.

programma:

inloop vanaf 10,30h koffie/thee

11.00-12.00h ALV (ringleiding functioneel, schrijftolk aanwezig).

  • opening door de dagvoorzitter José Leijten
  • notulen 2017; enig commentaar? zie PDF hierboven
  • Financieel verslag 2017, uitleg door Herman van Boxtel (A4 ter inzage bij de ingang).
  • Activiteitenplan 2018 en begroting (zie hierboven het WORD bestand = beknopte versie)
  • kandidaatsstelling en verkiezing van nieuwe bestuursleden. Belangstellenden kunnen info krijgen bij José Leijten, 024-3446503 13.00h pauze
13.00h - 15.00h:  workshop: Reizen met gehoorverlies is een prachtig avontuur, door Wendelina Timmerman. 
Wilt U komen, zie dan verder het bericht op de Homepage en geef U op met het formulier aldaar: alleen ALV of ook workshop? Verder uw naam, postcode en e-mailadres. 

Het bestuur dat u uitnodigt om te "participeren".

Pierre Demacker, voorzitter, Nijmegen, NVVSGelre@gmail.com

José Leijten, vice voorzitter, Nijmegen, Middengroep@hotmail.com

Herman van Boxtel, penningmeester, Groesbeek

Ben Berends, bestuurslid, aandachtsvelder: Voorlichting en auditieve toegankelijkheid

De afwachtende GELRE-vrijwilligers

De Vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem, http://www.kvk.nl/ in het handelsregister no 41055629

 

Wij maken, met waardering, gebruik van de volgende teksttolken:

*Daniël Tuijnman: mailto:daniel@velotype.nl;

*Myriam Nettekoven: 

myriamnettekoven@live.nl

*Inge de Vries-Bakker:

info@tolkinge.nl

 

De NVVS-Gelre; verbinder tussen de landelijke NVVS en de leden/vrijwilligers

De Middengroep

Deze groep, met ook een landelijke equivalent, bestaat uit leden in de leeftijd van 30 tot 60 jaar welke sociaal actief zijn. In Nijmegen is de coördinatie in handen van José Leijten en Ellen Spoelstra, zij organiseren jaarlijks een of meer activiteiten met als doel: ervaringen uit te wisselen, wat houdt ons bezig, hoe voelen we ons met ons hoorprobleem, welke hoormiddelen gebruik je, uitwisseling van tips, cursussen spraakafzien? zie: De Middengroep

 

 De senioren

Deze groep van oudere NVVS leden (60-85 jaar) komt twee-maandelijks bij elkaar voor lotgenotencontact. Daarnaast is er in de zomer een uitstapje en ook is er een Kerstviering. Zowel de Middengroep en de Senioren verwelkomen leden uit Nijmegen en omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De NVVS-Gelre is verbinder tussen de NVVS landelijk (bestuur + ALV) en de Cie's:

  • Cie Slechthorendheid
  • Cie Tinnitus en hyperacusis
  • Cie Méniere
  • Cie cochleaire implantatie
  • Cie Brughoektumor

Het contactorgaan is HOREN. Als lid ontvangt men een gratis abonnement, zo wordt U periodiek over alle hoorproblemen op de hoogte gehouden.

Op regionaal niveau is de NVVS-Gelre verbinder met andere regio's, met alle leden in de regio Gelre en met lokale bestuurders en zorgmedewerkers, werkzaam in oa de wijk-STIPS en wijk-Sociale Wijk Teams (SWT). We proberen daar onze ervaringsdeskundigheid te laten doorklinken.

De NVVS-Gelre bezet een zetel in het gemeentelijke platform Jeugd Maatschappelijke opvang en Gehandicapten (JMG) Nijmegen. Op het gebied van de Transitie wordt samengewerkt met een twaalftal andere gemeenten (Groesbeek, Berg en Dal, Wijchen, Heumen enz).