wees auditief toegankelijk
Blog » Vrijwilligers

Wij zoeken een secretaris ten behoeve van het Hoormij/NVVS-Gelre bestuur

Vrijwilligers

Vacatures

De NVVS-gelre is het verlengstuk van de landelijke NVVS. Op gemeentelijk niveau proberen we ons te ontwikkelen tot de locale vraagbaak over hoorproblemen. Onze ervaringsdeskundigheid wordt hogelijk gewaardeerd! Om dit laatste te realiseren in heel Gelre, meer specifiek in alle Gelderse Gemeenten, dient de situatie in Nijmegen en omliggende gemeenten ons als voorbeeld. Als ervaringsdeskundige praat onze voorzitter hier mee en bewaakt zo in allerlei beleidsvoornemens dat het lot van zintuiglijk gehandicapten verbetert. Dit houdt wel in dat vanuit allerlei verbanden er signalen moeten worden doorgegeven!!!!, want anders is er geen sprake van participatie zoals de Koning dat in gedachten had.  Het is dus uiterst belangrijk om aan ons door te geven wat U ergens van vindt of waar U als iemand met een hoorhandicap tegenaan loopt . Veelal zal dit zijn op 4 punten:

-U gaat naar een praatje in een wijkcentrum of een toneelvoorstelling in de schouwburg maar kunt het niet volgen. De Europese Unie komt in 2015 met nieuwe richtlijnen voor de auditieve toegankelijkheid. Eindelijk hebben we dan een sterke stok achter de deur.Toegankelijksfunctionarissen in contact met U gaan hier aandacht aan besteden!

-U bent van middelbare leeftijd, recent heeft U een hoorprobleem gekregen en U wilt zich na de ervaringsperiode verder informeren om zo goed mogelijk met Uw handicap te kunnen functioneren. Hiervoor is er de Middengroep en worden er inloopspreekuren georganiseerd (bij voldoende belangstelling). Ook kunt U deelnemen aan thema avonden over tinnitus, slechthorendheid, Meniere, Brughoektumor, etc.We hebben het hier dus over lotgenotencontact.

-U behoort tot de senioren en wilt af en toe eens het huis uit en andere mensen ontmoeten. Sinds de transitie gebeurt dit in de wijk. Daar ontmoet U wijkgenoten. Bent U slechthorend, dan is de omgeving vaak te druk voor U. U accepteert dit zo goed mogelijk, het is weliswaar erg vermoeiend, maar ook erg gezellig. Toch heeft U ook zeker behoefte aan contact met andere oudere slecthorenden. Vandaar dat onze seniorgroep open staat voor U. We houden maandelijks een bijeenkomst, bij het overleg maken we gebruik van een ringleiding en een teksttolk, tevens gebruiken we een beamer voor powerpoint presentaties.

Om dergelijke activiteiten ook in andere delen van de Gelre region op te kunnen zetten zoeken we contact met vrijwilligers die voldoen aan de volgende vereisten (we zorgen evt voor een opleiding):

Vacature lotgenotencontact:

Profielschets

De vrijwilliger die aan lotgenotencontact gaat doen is:

  • ervaringsdeskundige; het slachtoffer voorbij
  • communicatief en open, kan goed luisteren, verstrekt gerichte informatie maar ziet ook in dat hij moet doorverwijzen en waarheen
  • iemand die inzicht heeft in zijn eigen kennis en grenzen; de vrijwilliger kent de eigen rol en zijn eigen belastbaarheid
  • bereid om periodiek bereikbaar te zijn op verschillende tijden

Taken:

-het creëren van een ontmoetingsplaats

-het signaleren en doorspelen van knelpunten naar commissies en belangenbehartigers

-het informeren en ondersteunen aan de hand van actuele informatie

-opvang bij noodsituaties

-nieuwe vrijwilligers inwerken

Selectiecriteria:

Vrijwilligers werkzaam in het lotgenotencontact voldoen aan de volgende eisen:

-inzicht in eigen verwerkingsproces en grens

-openstaan voor lotgenoten

-kunnen werken in groepen of bereid dit te doen

-in staat tot aktief luisteren

-bereid tot flexiebele inzet

-oog voor beleidsimplicaties

-voldoende beschikbare tijd

Vacature voorlichting

Profielschets

De vrijwilliger die aan voorlichting en informatieverstrekken en/of PR gaat doen is:

-óf een generalist, dus beschikt over een breed scala van kennis op het gebied van hoorproblemen of is bereid dit te leren

-óf een specialist en heeft beschikking over veel kenis van een bepaalde aandoening

-communicatief sterk, dit wil zeggen: brengt kennis goed over, is creatief en kan goed luisteren

-journalistiek vaardig

-enthousiast en positief

-(niet belerend) betrokken

Taken:

De vrijwilliger heeft een of meer van de volgende taken:

-kennisoverdracht en actueel houden van de sociale kaart

-actief reageren op mogelijkheiden die zich voordoen

-relaties leggen en onderhouden

-vertegenwoordigen van de NVVS op beurzen en op stands

-voor groepen staan

-schrijven van teksten en artikelen

-ideën voor projecten opdoen en vertalen naar de praktijk

-in staat tot kennisoverdracht naar gropen

-voldoende tijd beschikbaar

 

Algemene Functies: Besturen van afdelingen of in het landelijke betsuur met commissies

Voor de algemeen bestuurlijke functies, voorzitter, secretaris, penningmeester en leden portefeuillehouders gelden de volgende criteria

-bij voorkeur enige bestuurservaring in een middelgrote organisatie

-kennis van landelijk en lokaal overheidsbeleid t.o.v. doven en slechthorenden

-in staat tot onafhankelijk denken en vanuit een eigen visie

-goede communicatieve vaardigheden

-inleveringsvermogen

-motiverend kunnen omgaan met mede vrijwilligers

-inhoudelijk deskundig

Algemene Bestuurstaken

-voorzitten bijeenkomsten

-beheren van financieën

 

   

                                    : 

 

Toegankelijkheidsfunctionarissen. In elke plaats dient er een goed overzicht te zijn van de locaties met een ringleiding en van de functonarissen die een mobiele ringledinding ergens kunnen installeren. Bij het ontbreken hiervan dienen deze aangevraagd te worden. We werken hierbij nauw samen met de NVVS en Hoorwijzer. zie: http://www.hoorwijzer.nl/zoek-en-kies/gebouwen-met-voorziening-voor-slechthorenden.html U vindt daar een formulier waar U uw, vaak negatieve, ervaringen betreffende de auditieve toegankelijkheid met een gebouw, kunt weergeven. Wilt U meewerken dit overzicht voor uw regio en dus voor heel ons land te completeren, graag! Voor een goede vertegenwoordiging in de regio zoeken wij nog belangstellenden uit Ede en Driebergen.

Ervaringsdeskundigen die bereid zijn advies geven tijdens huisbezoek of spreekuur op het gebied van slechthorendheid, tinnitus, een cochleair implantaat of de ziekte van Meniëre.

Ook op andere terreinen kun je vrijwilligerswerk doen, zoals t.b.v. oudere slechthorenden die vaak in tehuizen wonen. Hoe is het met hun spraakverstaan? Kan dit eventueel met een zg Pockettalker verbeterd worden? Dit is een handig apparaatje (kosten 125€, maar ter leen van de NVVS). Bij oudere slechthorenden is het gebruik van een Pockettalker vaak handiger dan de hele dag een hoorapparaat te dragen.

Zet dus de aarzeling opzij en geef je op. Je leert er meer mensen door kennen, ontwikkelt je zelf beter op het gebied van sociale contacten en mogelijk maak je er nog vrienden.

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.