Blog » Instructies

Overwegingen van ringleidinginstructeurs

Met dank aan: Henri Derksen, Jan van der Wijst, Eddy Evens en Martin Middelplaats (ringleidingdeskundigen).

Wanneer iemand een bijeenkomst wil organiseren dan is het noodzakelijk rekening te houden met een goede toegankelijkheid zowel voor mobiel gehandicapten, blinden en auditief gehandicapten. Uit efficientie overwegingen wordt vaak een zaal in de buurt of in het eigen centrum uitgekozen, zonder te overwegen of er voldoende parkeergelegenheid is bij het gebouw, een goede route markering naar het gebouw en goede auditieve voorzieningen, zoals een audio-installatie en ringleiding.

Gemakshalve concentreren we ons op de bekende drempel voor auditief gehandicapten binnen het gebouw. Gedeeltelijk is hierbij de tekst relevant onder het hoofdstuk toegankelijkheid.

Van de ringleiding-deskundige wordt door de zaalbeheerder een hoog serviceniveau verwacht. Echter, niets haalt het bij een goede tevoren doordacht scenario waarin bij een nieuw gebouw al een ringleiding inclusief een goede geluidinstallatie aanwezig is. Dus als een zaalbeheerder met de vraag komt om over enkele dagen een goed functionerende ringleiding te hebben liggen, dan vraagt dit soms veel vindingrijkheid om tot een aanvaardbare oplossing te komen en in dit geval is het zeer te overwegen een andere zaal te kiezen zoals boven vermeld. De evt meerkosten van de huur vallen vaak in het niet tegen de meerkosten van de huur van een geschikte audio installatie en de vergoeding voor de ringleiding deskundige.

Zaken af te checken:

  • Hoeveel mensen komen er; hoeveel slechthorende mensen komen er, wat is de ernst van hun handicap. Bij normale bijeenkomsten moet men er rekening mee houden dat 105 van de mensen slechthorend is. Als het publiek uit ouderen bestaat dan kan het percentage oplopen tot 30 a 50%. Men kan hen vragen dichtbij de spreker te gaan zitten of in de buurt van de boxen. Beter is het natuurlijk dat men hen plaats laat nemen in een gebied dat bestreken wordt door het signaal van de ringleiding en liefst vooraan in de zaal zodat men ook nog kan liplezen en de mimiek van de spreker kan zien (en in voorkomende gevallen de tekst van de schrijftok kan lezen).
  • Bij voordrachten wordt standaard meestal een beamer gebruikt voor vertroning van Power Point dias. Indien men weet dat een deel van het publiek slechthorend is, noteer dan wat meer details zodat de figuren ook zonder extra orale uitleg begrijpelijk zijn. Het is verder aan te bevelen om vooraf al aan de geinteresseerden een samenvatting van de voordracht uit te reiken met daarin de figuren en een korte uitleg.
  • Uiteraard dient men bij het begin van de voordracht of zo mogelijk eerder te checken of iedereen het begrijpt/verstaat. Vaak kan men zelfs in dit stadium nog een oplossing vinden door mensen van plaats te laten wisselen of door mensen plaats te laten nemen naast een notulist die ambtshalve vaak aanwezig is.
  • Bij een ringleiding spreekt men in de richtmicrofoon. De houding is belangrijk om het geluid optimaal op te vangen en om te zetten tot verstaanbaar geluid. Naast de microfoon voor de spreker zijn er in de zaal nog een of meer snoerloze microfoons aanwezig die door een medewerker worden uitgereikt aan mensen die aan de discussie willen bijdragen. Voor deze sprekers geldt: breng je boodschap kort maar krachtig, want alleen dan is het optimaal te verstaan.