Blog » Ringleiding?

Regelgeving rondom de ringleiding.

beschrijving ringleiding, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringleiding

Terug in de tijd. 

In Engeland is een ringleiding in openbare gebouwen verplicht. In ons land is het volgens de Wet Maatschappelijke Organisatie (WMO) verplicht dat iedereen kan meedoen. Dus wanneer men een bijeenkomst organiseert dan moet men in principe zorgen voor een goede geluidsinstallatie, omdat anders mensen in de uithoeken van de zaal het gesprokene niet kunnen verstaan en hierover gaan klagen. Gezien de incidentie van slecht horen onder de bevolking (ongeveer 10% hoort slecht; bij de ouderen is dit een nog hoger percentage tot wel 50% bij 65 plussers). Dit alles maakt de aanwezigheid van een goed functionerende ringleiding in elke zaal een must want er zijn altijd wel mensen met een midner goed gehoor aanwezig.

Het zou onze wens zijn dat slechthorenden, net als goedhorenden, klagen als ze het niet kunnen verstaan, want alleen dan wordt er iets aan gedaan!! Zie ook onderaan de verwijzing naar de databank van Hoorwijzer.

Openbare gebouwen waar publiek vaker wordt geinformeerd moeten er een standaard functioneel hebben. Dit kost vaak minder dan men denkt. De kosten wegen op tegen de veelheid van losse solo apparaten die anders iedereen met een slechter gehoor nodig heeft.

Wanneer iemand een bijeenkomst wil organiseren dan is het noodzakelijk rekening te houden met een goede toegankelijkheid zowel voor mobiel gehandicapten, blinden en auditief gehandicapten. Uit efficientie overwegingen wordt vaak een zaal in de buurt of in het eigen centrum uitgekozen, zonder te overwegen of er voldoende parkeergelegenheid is bij het gebouw, een goede route markering naar het gebouw en goede auditieve voorzieningen, zoals een audio-installatie en ringleiding.

Gemakshalve concentreren we ons op de bekende drempel voor auditief gehandicapten binnen het gebouw. Gedeeltelijk is hierbij de tekst relevant onder het hoofdstuk toegankelijkheid.

Van de ringleiding-deskundige wordt door de zaalbeheerder een hoog serviceniveau verwacht. Echter, niets haalt het bij een goede tevoren doordacht scenario waarin bij een nieuw gebouw al een ringleiding inclusief een goede geluidinstallatie aanwezig is. Dus als een zaalbeheerder met de vraag komt om over enkele dagen een goed functionerende ringleiding te hebben liggen, dan vraagt dit soms veel vindingrijkheid om tot een aanvaardbare oplossing te komen en in dit geval is het zeer te overwegen een andere zaal te kiezen zoals boven vermeld. De evt meerkosten van de huur vallen vaak in het niet tegen de meerkosten van de huur van een geschikte audio installatie en de vergoeding voor de ringleiding deskundige.

Als tijdelijke oplossing kan men bij de regionale NVVS een mobiele ringleiding aanvragen. Dit wil zeggen: er wordt een draad gelegd in een rechthoek op de grond en deze draad wordt gekoppeld aan de zg ringleidingversterker. Hierop zijn dan de microfoons te koppelen. Idealiter wil men de spreker niet met te veel microfoons uitrusten, dus zou ook de audio installatie op de ringleiding moeten zijn gekoppeld. Hiervoor past men een zg mengpaneel toe. De aansluitcontacten zijn helaas niet standaard, er is aardig wat expertise nodig om alles goed op elkaar aan te sluiten. Voor de regio Nijmegen en wijde omgeving kan men voor het uitleggen van een mobiele ringleiding kontakt opnemen met Dhr Jan van der Wijst  Jvdwijst@zonnet.nl (Nijmegen/Wijchen en omgeving); en voor de regio Arnhem en wijde omgeving gelieve zich te wenden tot Dhr Henri Derksen htg.derksen@hccnet.nl . Voor hun diensten vragen ze reiskostenvergoeding. Vaak is er vooraf een bezoek nodig als orientatie op de acoustiek en voor controle van de aansluitmogelijkheden. De uren hieraan besteed dienen ook te worden vergoed, zeker indien het activiteiten betreft buiten de specifieke NVVS activiteiten. Een mobiele ringleiding kan men zien als een eerste stap naar een definitieve regeling. Men kan aldus testen of de ruimte zich hiervoor leent.

Het vraagt soms van de installateur aardig wat veel vindingrijkheid om tot een aanvaardbare oplossing te komen en in dit geval is het zeer te overwegen een andere zaal te kiezen zoals boven vermeld. De evt meerkosten van de huur vallen vaak in het niet tegen de meerkosten van de huur van een geschikte audio installatie en de vergoeding voor de ringleiding deskundige.

Zaken af te checken:

  • Hoeveel mensen komen er; hoeveel slechthorende mensen komen er, wat is de ernst van hun handicap. Bij normale bijeenkomsten moet men er rekening mee houden dat 10% van de mensen slechthorend is. Als het publiek uit ouderen bestaat dan kan het percentage oplopen tot 30 tot 50%. Men kan hen vragen dichtbij de spreker te gaan zitten of in de buurt van de boxen. Beter is het natuurlijk dat men hen plaats laat nemen in een gebied dat bestreken wordt door het signaal van de ringleiding en liefst vooraan in de zaal zodat men ook nog kan liplezen en de mimiek van de spreker kan zien (en in voorkomende gevallen de tekst van de schrijftok kan lezen).
  • Bij voordrachten wordt standaard meestal een beamer gebruikt voor vertoning van Power Point dias. Indien men weet dat een deel van het publiek slechthorend is, noteer dan wat meer details zodat de figuren ook zonder extra orale uitleg begrijpelijk zijn. Het is verder aan te bevelen om vooraf al aan de geinteresseerden een samenvatting van de voordracht uit te reiken met daarin de figuren en een korte uitleg.
  • Uiteraard dient men bij het begin van de voordracht of zo mogelijk eerder te checken of iedereen het begrijpt/verstaat. Vaak kan men zelfs in dit stadium nog een oplossing vinden door mensen van plaats te laten wisselen of door mensen plaats te laten nemen naast een notulist die ambtshalve vaak aanwezig is.
  • Bij een ringleiding spreekt men in de richtmicrofoon. De houding is belangrijk om het geluid optimaal op te vangen en om te zetten tot verstaanbaar geluid. Naast de microfoon voor de spreker zijn er in de zaal nog een of meer snoerloze microfoons aanwezig die door een medewerker worden uitgereikt aan mensen die aan de discussie willen bijdragen. Voor deze sprekers geldt: breng je boodschap kort maar krachtig, want alleen dan is het optimaal te verstaan. Met deze optie valt heel veel omgevingsgeluid weg. Dat is niet specifiek voor de ringleiding, maar gebeurt ook bij een audio-installatie als er maar extra microfoons zijn zodat iedereen die spreekt dit door die microfoons doet.

Op http://www.hoorwijzer.nl/zoek-en-kies/gebouwen-met-voorziening-voor-slechthorenden.html vindt men een actueel overzicht van de voorzieningen zoals ringleidingen in openbare gebouwen, bioscopen, wijkcentra, kerken ed. Helaas zijn de gegevens globaal en zijn nog lang niet alle gebouwen geactualiseerd. Wij roepen U op om Uw ervaringen, goed of slecht, op deze site te melden opdat er over afzienbare tijd iedereen deze database met succes kan raadplegen voordat hij/zij een bijeenkomst bijwoont. In het geval de voorzieningen er niet zijn dan kan men evt vragen om een schrijftolk of om een mobiele ringleiding.

NB: soms heeft men bepaalde solo- of infrarood apparatuur beschikbaar, maar wordt het slecht onderhouden (lege batterijen) en stelt men het beschikbaar zonder handleiding. Ook dit kan men achteraf melden, liefst ook al ter plaatse omdat er dan soms nog wat aan gedaan kan worden.

Een ander probleem is dat er vele soorten slechthorendheid zijn. Velen hebben genoeg aan een standaard voorziening, maar enkelen hebben daar niets aan. De ringleiding is voor hen te zwak of ze hebben liever een gebarentolk dan een schrijftolk. Helaas heeft een organisatie vaak onvoldoende tijd en expertise on aan al dit maatwerk te voldoen. Assertiviteit bij de auditief gehandicapte is dan ook een goede eigenschap, hoewel het fustrerend blijft om er steeds weer achterheen te gaan. Als consensus lijkt het redelijk dat openbare zalen waar men vaak komt toegemoet komen aan speciale wensen van regelmatige bezoekers. 

 In het bovenstaande gaat het vooral om goed spraakverstaan. Zie hier de mening van een deskundige over het luisteren naar klassieke muziek:

"Je geeft aan dat er voor het luisteren naar muziek ook gedacht moet
worden aan de slechthorenden. Echter bij klassieke concerten is het heel lastig om een goede
microfoonopstelling voor een ringleiding, infrarood of fm-installatie te
maken. Bovendien weet ik dat veel hoortoestellen een geprogrammeerde
muziekstand kunnen hebben. Maar de T-stand zal vaak geprogrammeerd zijn
voor spraak waardoor de muziek meestal veel te schel zal klinken. Daarom is
het niet reeel om van een schouwburg te vragen, een ringleiding of andere
voorziening aan te leggen voor muziek die door grotere gezelschappen wordt
voortgebracht".