wees auditief toegankelijk
Blog » Verkiezings-topics

Rotterdams raadslid vraagt aandacht voor ringleiding
Geplaatst door Landelijk bureau op 10 maart 2010

SP-raadslid Josine Strörmann heeft in de gemeenteraad van Rotterdam vragen gesteld over het buitensluiten van slechthorenden en doven van het politieke debat in Rotterdam. In bijna geen enkele deelgemeentelijke vergaderzaal is namelijk een ringleiding, schrijf- of gebarentolk beschikbaar. 'Onacceptabel', vindt de SP'er.

Zonder faciliteiten als een ringleiding of een schrijf- of een gebarentolk is het volgen en voeren van een debat voor slechthorenden en doven onmogelijk, en daarmee hun deelname aan het politiek proces. 'Onacceptabel', vindt de SP'er.

Deze drempel voor slechthorenden en doven kwam aan het licht tijdens een debat dat de stichting Swedoro onlangs hield. Veel bezoekers uit de zaal gaven aan dat zij niet of slecht terecht kunnen in het deelgemeentekantoor. Het volgen van politieke debatten op de publieke tribune is onmogelijk vanwege het ontbreken van een ringleiding of een tolk. Strörmann wil nu weten wanneer de nieuwe wethouder om de tafel gaat zitten met de belangenorganisaties van doven en slechthorenden en de deelgemeentes om de problemen te verhelpen. 'Als het volgen van het debat op de tribune al onmogelijk is, dan kan je het vergeten je verkiesbaar te stellen voor de deelraad. Of op het moment dat je gekozen bent, kan je je werk niet doen, namelijk in debat gaan.'

Op de site www.toegankelijkrijnmond.nl staan klachten, die een droevig beeld van de toegankelijkheid van de deelgemeentekantoren en –vergaderzalen schetst. Strörmann wil verbetering: 'Slechthorenden en doven moeten in Rotterdam gewoon terecht kunnen bij hun eigen deelgemeente en niet gedwongen worden af te reizen naar het centrum of deelgemeente Prins-Alexander.'

Algemeen advies van de NVVS: Check vooraf of er in het gebouw waar u heengaat een voorziening is voor slechthorenden via www.hoorwijzer.nl