wees auditief toegankelijk
Blog » Toegankelijk Arnhem

Toegankelijk Arnhem

http://www.apcg.nl/arnhemse-standaard-toegankelijkheid/

AST interview Henri Derksen
De Arnhemse Standaard voor Toegankelijkheid: Nothing about us without us
Het verbeteren van de toegankelijkheid van Arnhem is een kernactiviteit van het Apcg. In samenwerking met het Apcg heeft de gemeente Arnhem een Arnhemse standaard  voor toegankelijkheid opgesteld.  Henri Derksen is een van de vrijwilligers die hielp bij de schouw van diverse Arnhemse gebouwen. Daarom legden wij hem enkele vragen voor:
Wie ben je en wat doe je voor het APCG?
Ik ben Henri Derksen, 62 jaar oud. Bij het Apcg ben ik vrijwilliger. Ik leg o.a. de ringleiding installatie uit in voorkomende gevallen en assisteer met het schouwen van openbare locaties op toegankelijkheid en uitgankelijkheid. Ik representeer de doelgroep doven en slechthorenden bij de schouw van de diverse gebouwen voor het Apcg. Daarnaast ben ik bij de HoorMij/NVVS ringleiding Keurder en adviseur hulpmiddelen.
Waarom wil je een bijdrage leveren aan het schouwen voor toegankelijkheid in Arnhem?
Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen, dus in een INCLUSIEVE maatschappij, zonder steeds om voorzieningen te moeten vragen.
Wat was voor jou het belangrijkste om naar te kijken bij de schouw?
In de eerste plaats de toegankelijkheid voor auditieve en/of visueel (zintuigelijke) gehandicapten. Denk aan ringleiding voor hoortoestel gebruikers, maar ook luidsprekerboxen en een goede akoestiek zonder echo en nagalm. Daarnaast kijk ik ook naar juist natuur- en kunstlichtval in de ruimte voor spraakafzien (=liplezen). Tegenlicht is heel vermoeiend voor slechthorenden. Slechthorendheid in al zijn gradaties is een onzichtbare handicap die nogal eens wordt vergeten bij beheerders en gebouw eigenaren.
Daarnaast kijk ik ook naar de algehele toegankelijkheid voor de bredere doelgroep, dus ook een goed invalidentoilet, lift, obstakels voor blinden e.d., alsmede de uitgankelijkheid, met vluchtwegen, ontruimingsplattegrond, omroepsysteem (Slow Whoop), lichtgevende strook langs de vloerplinten etc. En de juiste BHV protocollen, denk aan doven van het toilet plukken bij brand. Die horen immers de sirene niet.
Zaten er locaties bij waar je zelf ook erg benieuwd naar was? Waarom?
Alle locaties waar ik voor gevraagd ben vond ik belangrijk. Geen enkele locatie voldoet nu volledig aan alle eisen. Dan hebben ze wel aan het ene gedacht, maar toch niet aan het andere, blijkt steeds weer.
En ook belangrijk is dat de AST reeds bij aanvang van nieuwbouw en verbouwingen wordt geraadpleegd, dan kunnen voorzieningen veel voordeliger worden ingepast, i.p.v. later alsnog aanpassen, wat meestal duurder is.
Wat is voor jou een veel voorkomend knelpunt qua toegankelijkheid in Arnhem?
Akoestiek, lichtval, en een ringleiding (of andere voorziening) voor (hoortoestel-dragrende) slechtHorenden. Maar ook de licht slechthorenden zonder hoortoestel worden wel eens vergeten. Voor doven een schrijftolk of een gebarentolk. In plaats van een onopvallende ringleiding heeft men wel steeds vaker individuele ontvangers met een inductieplaatje of halslus mini ringleiding, waar, in plaats daarvan, vaak ook een hoofdtelefoon op kan. Echter wil niet iedereen met zo’n kastje rondlopen, want dat wordt vaak als stigmatiserend ervaren.
Welk gebouw in Arnhem is voor jou hét voorbeeld van toegankelijkheid binnen de Arnhemse grenzen?
Het nieuwe Focus Film theater, ook al waren er nog enkele kleine verbeterpunten.
Door welke schouw werd je positief verrast?
De hoffelijkheid van het personeel bij een enkele locatie. Wanneer een voorziening minder adequaat is, het erg prettig kan zijn dat zij dan hulp bieden. Door bijvoorbeeld de deur open te houden voor een rolstoeler of de blinde geleiden naar een goede zitplek.
Wat is voor jou de ultieme wens op het gebied van toegankelijkheid in Arnhem?
Dat je zonder nadenken of actie vooraf kunt deelnemen en van alle voorzieningen, waaronder een schrijftolk of gebarentolk, gebruik kunt maken.
Waarom is de AST belangrijk?
AST heeft een meerwaarde boven het juridische bouwbesluit, omdat de laatste mijns inziens achter loopt op de nieuwe mogelijkheden en eisen. Voorbeeld: vroeger was een handrolstoel de norm, maar een elektrische versie vraagt vaak meer ruimte in met name toiletten.
voor spraakafzien (=liplezen). Tegenlicht is heel vermoeiend voor slechthorenden. Slechthorendheid in al zijn gradaties is een onzichtbare handicap die nogal eens wordt vergeten bij beheerders en gebouw eigenaren.

Verslag commissievergadering over toegankelijkheid openbare ruimte en lancering van de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid.

Arnhemse Standaard Toegankelijkheid.
De AST is woensdag 20 februari informatief/meningvormend behandeld in de
Raad. Het is nog niet bekend wanneer het besluitvormend op de agenda staat.
De politiek heeft nog een aantal vragen over o.a. de financiiën en de impact
voor scholen. Je kunt het overleg terugkijken (vanaf ongeveer 10.30 minuten).
<https://arnhem.raadsinformatie.nl/vergadering/575041/Politieke%20Avond%2020-02-2019?> evt in de adresbalk typen

In de lange video zie je leden van APCG zoals Henri met schrijftolk Daniël, Karen, Dick en Anne van het APCG. Zij werkten samen aan de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid die
uitstijgt boven wat nu wettelijk verplicht is binnen o.a. het BouwBesluit.
Met andere woorden het gaat na aanpassingen stukken beter worden voor alle
soorten gehandicapten in Arnhem.

De stukken (inclusief de toezeggingen van de wethouder en onze inspraaktekst)
kun je vinden onder agendapunt 1.RS op:

<https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100097075/4b7d575b-89eb-4701-ae68-212c4faeb3e8/>

Zie ook: 4.RS, 5.RS en 8.RS.

Op Facebook vind je nog een video van RTV Arnhem, met een reactie van
voorzitter Dick Cochius en wethouder Martien Louwers.

<https://www.facebook.com/rtvarnhem/videos/816644218686266/UzpfSTEyMzM4MzI1Nzc2OTI0ODoyMDQyNzQwMTc1ODMzNTM3/>

Lees meer:

<https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100097075/4b7d575b-89eb-4701-ae68-212c4faeb3e8/>

 

Samenvatting

Mensen met een beperking zo normaal mogelijk participeren: we streven naar een inclusieve samenleving.
Interventie Fase 4 (spoorboekje)
-aandachtsfunctionaris gebouwen
-stimuleringsfonds ondernemers (3004/gebouw), ook tandartsen, snelle manier van aanpassing bewerkstelligen
MRI
Programma van eisen nieuwe gebouwen, maar er zijn redenen om daarvan af te wijken.. In Arnhem gaat men een nieuwe standaard vaststellen
Ondernemers bewust maken met folder: Iedereen kan participeren. Hou ook rekening met evt extra onderhoud tbv exploitatie in de vergunning opnemen. Toegankelijkheid afdwingen.
Zoals het nu gaat, moete nscholen extra kosten maken, vanuit welk budget?
Folder als iemand bouwplannen heeft, dus bewuhst maken. Ondernemers uitnodigen om mee te lopen met rolstoel, zo ervaren ze het
In Breda heeft men een stimuleringsfonds, Evt ook in Arnhem? Individuele ondernemers die je stimuleert dit is niet het ondernemingsfonds dat heeft een ander doel want dit steunt niet individuele ondernemers. Verder onderzoek naar doen.
Wat kost het om de Arnhemse standaard te realiseren?
APCG beheerder budget. Er zou een aandachtsvelder moeten komen, de wethouder gaat nog in overleg met collega’s.