Blog » Spraakverstaan/afstand » Projecten

Projecten

De ringleidingsituatie in Nijmegen. 

De NVVS_Gelre in samenwerking met de Werkgroep Integratie Gehandicapten vroeg aandacht voor de auditieve toegankelijkheid in openbare gebouwen.

 zie ringleidingtesten : http://www.youtube.com/watch?v=No-ib-qu8tI 

Terwijl we nog wachten op LUX, is er nu solo apparatuur (+ gedeeltelijk ringleiding) beschikbaar in de aula van de Radbouduniversiteit, waardoor men daar zowel met als zonder hoorapparaat beter moet kunnen verstaan. Inmiddels is er al een congres van ouderen geweest. Ook in de LIndenberg beschikt men nu over heel goede soloapparatuur. Verder heeft nu ook de schouwburg nieuwe Sennheiser ontvangers met oortelefoons en binnenkort ook met halslussen. Nu zijn we in gesprek met het Kolpinghuis; ringleidingen zijn er al uitgelegd in de verschillende zalen, binnenkort testen we ook nog gehoorondersteunende apparatuur. Daarna komt er hopelijk spoedig een definitieve oplossing.

 Ht crematorium Jonkerbosch en het uitvaartcentrum Barabara/Dela hebben nieuwe geluidsapparatuur krijgen; ook de ringleiding krijgt een update. NB: het crematorium Beuningen heeft al goede voorzieningen. Als auditief gehandicapte moet U met deze voorzieningen beter kunnen spraakverstaan tijdens rouwplechtigheden.  

Tot slot: gaat U graag naar een Nederlands talige film? Zoals U weet ontbreekt daar de ondertiteling. Ons Beunings lid T. van Houdt wist de exploitant van de nieuwe bioscoop met de naam: ""Bioscoop van Heemstrabaan"" zo ver te krijgen dat ook daar zendapparatuur kwam waardoor men met koptelefoon of met een halslus alles goed kan horen en verstaan. Als uw hoortoestel een ringleiding(telefoon) stand heeft, kunt u gebruik maken van de neklus. Bent u slechthorend en u heeft een toestel zonder telefoonstand of u gebruikt nog geen toestel, behoort een oortelefoon tot de mogelijkheden. Wilt u hiervan gebruik maken reserveer dan het hulpmiddel of vraag ernaar bij de kassa. Veel plezier bij uw bioscoop bezoek!

 Relevant is dat je je bij elke locatie tevoren even goed orienteert, vooral de eerste keer. Dit kan per e-mail. Dan kun je ervan verzekerd zijn dat alles goed is ingesteld zoals je het nodig hebt. Doe dit niet als je al een kaartje gekocht hebt en de voorstelling zo meteen gaat beginnen, want dan heeft het personeel wel wat anders te doen en de technicus is er dan vaak niet. 

We gaan, in goede samenwerking met de Werkgroep Integratie Gehandicapten, en het gemeentelijke platform Jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten (JMG) verder met ijveren voor een goede auditieve toegankelijkheid in Nijmegen. Met dank aan alle betrokkenen die loyaal meewerkten en meedachten. 

Hierbij een overzicht van alle locaties waar we een ervaring hadden met evt verder overleg betreffende de auditieve toegankelijkheid.  

locatie

signaal

actie

resultaat

eindresultaat

Wijkcentrum de Schalmei, 2 zalen

Toekomstig centrum voor auditief gehandicapten

Geijverd voor 2 ringleidingen

 Gemeentekrediet verkregen

Voor beide zalen NVVS certificaat

De Lindenberg

Eigen ervaring

Aandacht gevraagd

Eigen actie ondernomen

Na onderzoek, stop in afwachting van beslissing of verder onderzoek

Keizer Karel Podia (schouwburg en de vereniging)

3 verschillende klachten

Brief  naar directeur

Gesprek geweest

Het heeft de aandacht

Wijkcentrum Meijhorst

Ringleiding heeft geen goede dekking

Verschillende keren aangekaart

De ringleiding is aangepakt en functioneert weer uitstekend.

De Veste, Brakkenstein

Melder kan niet meedoen bij wijkraadsvergadering

Steeds weer aandacht gevraagd; aangewezen op eigen apparaatje

Sinds kort wordt er vooraf een  audio installatie uitgezet

Vanaf 2011 is er ook een extra draadloze microfoon beschikbaar

Lux

Eigen ervaring slecht verstaan in discussiezalen en filmzalen

Directeur brief geschreven

Gesprek geweest met directeur en vervolgens heeft een installateur advies gegeven. Ligt nu stop ivm wisseling leiding

Vergaderzaal Maldenstein, Malden

Moeilijkheden met vergaderen

Voortaan audio-installatie aanzetten en systematisch microfoon gebruiken

Vergadering verliep bevredigend

Wordt voortgezet met hopelijk dezelfde motivatie van de aanwezige normaal horenden

Tweede kamer der Staten Generaal

Op publieke tribune geen ringleiding

Gemeld bij bali naast de tribune, maar men wist niet wat een ringleiding was. Later kwam een communicatie medewerkster maar die wist dat ook niet. Ze heeft het nagevraagd en antwoordde per mail later:; in de kamer wel ringleiding maar op de publieke tribune alleen met een speciaal kastje te volgen.

Nederlandse Spoorwegen

In NS treinen spreekt de conducteur veel te snel en vaak te hard door de microfoon, bovendien is weinig info schriftelijk leesbaar.

De NS directie brief geschreven. Advies: neem een voorbeeld aan Arriva

Het lijkt erop dat men geleidelijk aan op perrons via speakers langzamer en duidelijker spreekt wat de verstaanbaarheid zeer ten goede komt. Ook ziet men op perrons steeds meer electronisch bediende tableaus verschijnen waarop vertrektijden afleesbaar zijn.

KLM

In het vliegtuig waren de lettertjes bij de veiligheidsfilm niet goed leesbaar vanwege dezelfde kleur met de achtergrond. Latere mededelingen werden te snel uitgesproken.

Posiieve reactie van de KLM ontvangen:; we zullen met de auditeve handicap meer rekening houden; het management krijgt een copie van het verzoek

Mosaiek theater Wijchen

Vrijwilligster kan het niet goed volgen

Geinformeerd over empowerment

Brief geschreven naar centrum

Museum het Valkhof

Bij een tentoonstelling kon men het slecht volgen, slechte belichting en te kleine letters

De audiotoer bleek verrassend goed te werken

Het museum gevraagd om meer rekening te houden met de auditieve toegankelijkheid bij de tours door het museumgedeelte, maar ook in de gehoorzaal. Men heeft dit toegezegd.

Auditorium UMCN

Gast bij symposium

Ringleiding test was onder de maat

Bij gebruik microfoon door de spreker en een plek in het middengedeelte voor de luisteraar is het spraakverstaan redelijk goed;  hoewel vermoeiend.

Diverse gemeentelijke instanties: trouwzaal, raadzaal, overlegkamers

Als gast of belangstellende of betrokkene

Geen auditieve aanpassingen, slechte audio

Helaas, ondanks verzoek geen medewerking door gebrek aandachtsvelder . Als je het niet zelf regelt met een soloapparaat of een schrijftolk dan ga je de mist in

Nieuwbouw kerk en klooster Brakkenstein

Oudere parochianen en het bouwbesluit

Aandacht gevraagd voor ringleiding

Verzoek zeer positief ontvangen. Er is een iinstallateur met ervaring op dit gebied,ingeschakeld  waarbij wij extra informatie konden geven.

De Larix, dagopvang SWON

Veel oudere slechthorenden  raken geisoleerd

Veel overleg geweest

Nu Pockettalker op proef, wordt vervolgd

Bejaardentehuis Boszicht Brakkenstein

Oudere slechthorenden oa gevraagd voor bewonersCie

Helaas had  gevraagde een hoorapparaat zonder t-stand…...Geprobeerd met soloapparatuur; wisselend resultaat. Met Pockettalker zouden diverse mensen zeer geholpen zijn.

WIG, Julianaplein

Ringleiding in gehoorzaal

Men heeft een oude mobiele ringleiding

Deze is sinds october goedgekeurd en is te huur…... .

Sanadome

Spontaan ivm vele bezoekers

Men heeft een mobiele ringleiding en een soloapparaat

Ringleiding wordt zelden gebruikt; men moet auditieve toegankelijkheid meer benadrukken

Trouwzaal Beneden Leeuwen

Klachten: kan niet meedoen, geen ringleiding

Ringleiding toegezegd

Niet duidelijk of er nu ringleiding ligt; er is overleg met de wethouder zorg en welzijn

Grootstal de Zonnebaars

Geen ringleiding

Aandacht cgevraagd

Nog geen reactie

Grootstal Parktoren de Jonker

nieuwbouwproject

Aandacht gevraagd voor ringleiding

Is doorgegeven aan facilitair manager

Kolpinghuis van Ruthzaal

Bijwonen muziekavond

Goede audio installatie, microfoon slecht te verstaan

Nog geen actie ondernomen

HAN Nijmegen auditorium

Geen voorzieningen wel keyboard

Uitgelegd dat goed spraakverstaan kan worden verkregen met goede inregeling keyboard

Men zou ijveren voor ringleiding omdat de zaal ook wel openbare functie heeft

Paleis op de Dam

Men heeft een audiotoer

De apparaatjes zijn van slechte kwaliteit

Dit is gerapporteerd aan de balie en men zou er werk van maken

Wijkcentra in Nijmegen 32 stuks

Via de site www.nijmegen.nl heeft geen enkel wijkcentrum een ringleiding

Van plan om een onderzoek te doen naar spraakverstaanbaarheid

 

CWZ aula

Er loopt een ringleiding, maar tamelijk hoog; tevens heeft men een keyboard en goede acoustiek

Aangegeven dat de ringleiding nogal zwak is

 

Regardz Amersfoort

De ringleiding is te zwak en technisch onbetrouwbaar

Bij herhaling een jaar later nog steeds problemen

 

De Rooie Hoed

De ringleiding doet het redelijk goed, maar afzwakking naar het centrum van de zaal

De beheerder geinformeerd dat het NOG beter kan

 

Hermitage Amsterdam

Geen voorzieningen voor auditief gehandicapten

Echter, bij elk schilderij hangt een bordje met voldoende uitleg en goed leesbaar

Restaurant/zalencentrum Valdin

Geen ringleiding

Tot 2 keer toe geen aandacht besteedt aan verzoek voor ringleiding of goede audio, achteraf blijkt men deze wel goede audiocomponenten in de zaal te hebben, mogelijk moet er nog een draadloze microfoon komen. Beheerder gewezen op Investeringssubsidie