wees auditief toegankelijk
Blog » Spraakverstaan/afstand » practische aspecten

practische aspecten

Praktische aspecten

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:

•              Het betreft een nieuw gebouw en een vooraf aangelegde ringleiding. Dan is de voorziening vaak optimaal.

•              Het betreft een ouder gebouw; er is achteraf een voorziening gewenst.

Dan zijn er vele suggesties mogelijk, maar slechts enkele echt praktisch.

**Als tijdelijke oplossing zou men een mobiele ringleiding kunnen aanleggen met een verbinding naar de audio installatie. Dit wil zeggen: er wordt een draad gelegd in een rechthoek op de grond en deze draad wordt gekoppeld aan de zg ringleidingversterker. Hierop zijn dan de microfoons te koppelen. Idealiter wil men de spreker niet met te veel microfoons uitrusten, dus zou ook de audio installatie op de ringleiding moeten zijn gekoppeld. Hiervoor past men een zg mengpaneel toe. De aansluitcontacten zijn helaas niet standaard, er is aardig wat expertise nodig om alles goed op elkaar aan te sluiten. Voor de regio Nijmegen en wijde omgeving kan men voor het uitleggen van een mobiele ringleiding kontact opnemen met Dhr Jan van der Wijst Jvdwijst@zonnet.nl (Nijmegen/Wijchen en omgeving); en voor de regio Arnhem en wijde omgeving gelieve zich te wenden tot Dhr Henri Derksen htg.derksen@hccnet.nl . Voor hun diensten vragen ze reiskostenvergoeding. Vaak is er vooraf een bezoek nodig als oriëntatie op de akoestiek en voor controle van de aansluitmogelijkheden. De uren hieraan besteed dienen ook te worden vergoed, zeker indien het activiteiten betreft buiten de specifieke NVVS activiteiten. Een mobiele ringleiding kan men zien als een eerste stap naar een definitieve regeling. Men kan aldus testen of de ruimte zich hiervoor leent. Dit is dan voor een eenmalige bijeenkomst waar veel slechthorenden op af komen.

**Is het slechts voor een enkeling maar frequenter dan kun je op de dag dat het nodig is een kleine ringleiding versterker of Infrarood of FM zender koppelen aan een microfoonset die twee draadloze microfoons aanstuurt (vraag informatie). Het vraagt soms van de installateur aardig wat veel vindingrijkheid om tot een vaste aanvaardbare oplossing te komen en in dit geval is het zeer te overwegen een andere zaal te kiezen zoals boven vermeld. De evt meerkosten van de huur vallen vaak in het niet tegen de meerkosten van de huur van een geschikte audio installatie en de vergoeding voor de ringleiding deskundige.

Op http://www.hoorwijzer.nl/zoek-en-kies/gebouwen-met-voorziening-voor-slechthorenden.html vindt men een actueel overzicht van de voorzieningen zoals ringleidingen in openbare gebouwen, bioscopen, wijkcentra, kerken ed. Helaas zijn de gegevens globaal en zijn nog lang niet alle gebouwen geactualiseerd. Wij roepen U op om Uw ervaringen, goed of slecht, op deze site te melden opdat er over afzienbare tijd iedereen deze database met succes kan raadplegen voordat hij/zij een bijeenkomst bijwoont. In het geval de voorzieningen er niet zijn dan kan men evt vragen om een schrijftolk of om een mobiele ringleiding.

NB: soms heeft men bepaalde solo- of infrarood apparatuur beschikbaar, maar wordt het slecht onderhouden (lege batterijen) en stelt men het beschikbaar zonder handleiding. Ook dit kan men achteraf melden, liefst ook al ter plaatse omdat er dan soms nog wat aan gedaan kan worden.

Een ander probleem is dat er vele soorten slechthorendheid zijn. Velen hebben genoeg aan een standaard voorziening, maar enkelen hebben daar niets aan. De ringleiding is voor hen te zwak of ze hebben liever een gebarentolk dan een schrijftolk. Helaas heeft een organisatie vaak onvoldoende tijd en expertise on aan al dit maatwerk te voldoen. Assertiviteit bij de auditief gehandicapte is dan ook een goede eigenschap, hoewel het fustrerend blijft om er steeds weer achterheen te gaan. Als consensus lijkt het redelijk dat openbare zalen waar men vaak komt tegemoet komen aan speciale wensen van regelmatige bezoekers.

In het bovenstaande gaat het vooral om goed spraakverstaan. Zie hier de mening van een deskundige over het luisteren naar klassieke muziek:

"Je geeft aan dat er voor het luisteren naar muziek ook gedacht moet worden aan de slechthorenden. Echter bij klassieke concerten is het heel lastig om een goede microfoonopstelling voor een ringleiding, infrarood of fm-installatie te maken. Bovendien hebben veel hoortoestellen een geprogrammeerde “muziek” stand. Daarbij zal de t-stand vaak geprogrammeerd zijn voor spraak waardoor de muziek meestal veel te schel zal klinken. Daarom is het niet reeel om van een schouwburg te vragen, een ringleiding of andere voorziening aan te leggen voor muziek die door grotere gezelschappen wordt voortgebracht".

dank aan: Henri Derksen, Jan van der Wijst, Eddy Evens en Martin Middelplaats (ringleidingdeskundigen).