wees auditief toegankelijk
Blog » Spraakverstaan/afstand » auditieve toegankelijkheid

Auditieve toegankelijkheid

Auditieve toegankelijkheid

Het organiseren van een bijeenkomst.

Wanneer iemand een bijeenkomst wil organiseren dan is het noodzakelijk rekening te houden met een goede toegankelijkheid zowel voor mobiel gehandicapten, blinden en auditief gehandicapten. Uit efficiëntie overwegingen wordt vaak een zaal in de buurt of in het eigen centrum uitgekozen, zonder te overwegen of er voldoende parkeergelegenheid is bij het gebouw, een goede routemarkering naar het gebouw en goede auditieve voorzieningen, zoals een audio-installatie en ringleiding.

Gemakshalve concentreren we ons op de bekende drempel voor auditief gehandicapten binnen het gebouw. Gedeeltelijk is hierbij de bovenstaande tekst relevant.

Van de ringleiding-deskundige wordt door de zaalbeheerder een hoog serviceniveau verwacht. Echter, niets haalt het bij een goede tevoren doordacht scenario waarin bij een nieuw gebouw al een ringleiding inclusief een goede geluidinstallatie aanwezig is. Dus als een zaalbeheerder met de vraag komt om over enkele dagen een goed functionerende ringleiding te hebben liggen, dan vraagt dit soms veel vindingrijkheid om tot een aanvaardbare oplossing te komen en in dit geval is het zeer te overwegen een andere zaal te kiezen zoals boven vermeld. De eventuele meerkosten van de huur vallen vaak in het niet tegen de meerkosten van de huur van een geschikte audio installatie en de vergoeding voor de ringleiding deskundige.

Zaken af te checken:

•              Hoeveel mensen komen er; hoeveel slechthorende mensen komen er, wat is de ernst van hun handicap. Bij normale bijeenkomsten moet men er rekening mee houden dat 10% van de mensen slechthorend is. Als het publiek uit ouderen bestaat dan kan het percentage oplopen tot 30 a 50%. Men kan hen vragen dichtbij de spreker te gaan zitten of in de buurt van de boxen. Beter is het natuurlijk dat men hen plaats laat nemen in een gebied dat bestreken wordt door het signaal van de ringleiding en liefst vooraan in de zaal zodat men ook nog kan liplezen en de mimiek van de spreker kan zien (en in voorkomende gevallen de tekst van de schrijftolk kan lezen).

•              Bij voordrachten wordt standaard meestal een beamer gebruikt voor vertoning van Power Point dia’s. Indien men weet dat een deel van het publiek slechthorend is, noteer dan wat meer details op de sheet zodat de figuren ook zonder extra orale uitleg begrijpelijk zijn. Het is verder aan te bevelen om vooraf al aan de geïnteresseerden een samenvatting van de voordracht uit te reiken met daarin de figuren en een korte uitleg.

•              Uiteraard dient men vóór dat de voordracht start te checken of iedereen het begrijpt/verstaat. Vaak kan men zelfs in dit stadium nog een oplossing vinden door mensen van plaats te laten wisselen of door mensen plaats te laten nemen naast een notulist die ambtshalve vaak aanwezig is.

•              Bij een ringleiding spreekt men in de richtmicrofoon. De houding is belangrijk om het geluid optimaal op te vangen en om te zetten tot verstaanbaar geluid. Naast de microfoon voor de spreker zijn er in de zaal nog een of meer snoerloze microfoons aanwezig die door een medewerker worden uitgereikt aan mensen die aan de discussie willen bijdragen. Voor deze sprekers geldt: breng je boodschap kort maar krachtig, want alleen dan is het optimaal te verstaan.

Juridische overwegingen bij de auditieve toegankelijkheid

In Engeland is een ringleiding in openbare gebouwen verplicht. In ons land is het volgens de Wet Maatschappelijke Organisatie (WMO) verplicht dat iedereen kan meedoen. Dus wanneer men een bijeenkomst organiseert dan moet men in principe zorgen voor een goede geluidsinstallatie, omdat anders mensen in de uithoeken van de zaal het gesprokene niet kunnen verstaan en hierover gaan klagen. Gezien de incidentie van slecht horen onder de bevolking (ongeveer 10% hoort slecht; bij de ouderen is dit een nog hoger percentage tot wel 50% bij 75 plussers). Dit alles maakt de aanwezigheid van een goed functionerende ringleiding in elke zaal een must want er zijn altijd wel mensen met een minder goed gehoor aanwezig. Het zou onze wens zijn dat slechthorenden, net als goedhorenden, klagen als ze het niet kunnen verstaan, want alleen dan wordt er iets aan gedaan!! Zie ook onderaan de verwijzing naar de databank van Hoorwijzer.

Openbare gebouwen waar publiek vaker wordt geïnformeerd moeten standaard een goed functionerende ringleiding hebben. Dit kost vaak minder dan men denkt. De kosten wegen op tegen de veelheid van losse solo apparaten die anders iedereen met een slechter gehoor idividueel nodig heeft. Anderzijds is er nu een tussenoplosssing. Als iedereen thuis voor het ontvangen van de radio/TV een infraroodzender of FM zender/ontvanger combinantie heeft, dan kan men de ontvanger eventueel ook in openbare gebouwen toepassen.

 

Het toppunt van ontoegankelijkheid?

Onlangs nam prof Cremers afscheid van het UMC St Radboud afd KNO met de rede: "Horen, daar gaat het om". Wij als slechthorenden kunnen dat slechts bevestigen en we zijn prof Cremers zeer erkentelijk voor zijn inspanningen mensen met een serieus hoorprobleem te helpen mbv een Baha ed. Echter, ook tijdens het afscheidswoord hadden we graag willen horen wat er gezegd werd. Helaas in de grote zaal van de Vereniging was er geen ringleiding, noch schrijftolk of powerpointpresentatie aanwezig. De vele aanwezigen met een gehoordefect zullen daarom enigszins beduusd het einde hebben afgewacht, het ging helemaal niet om het horen, toch?