wees auditief toegankelijk
Blog » Rechten mens

Rechten mens

In 2015 wordt het Verdrag van de Universele Rechten van de Mens geratificeerd. 

Koepel Wmo-raden aan de slag met VN-verdrag, met lokale cliëntondersteuning en met het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek
We kunnen u melden dat de Koepel begin januari een eerste conferentie organiseert met een aantal betrokken Wmo-raden over het VN-verdrag en de gevolgen van de ratificatie ervan. De Koepel van Wmo-raden is door het Ministerie van VWS gevraagd als een belangrijke partner die i.s.m. de Wmo-raden en de VNG een inhoudelijk rol moet gaan vervullen in de voorbereiding en implementatie van het verdrag. Een taak die de Koepel graag op zich neemt. Mocht u als Wmo-raad belangstelling hebben om deel te nemen aan een conferentie over het VN-verdrag, samen met een aantal andere Wmo-raden, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@koepelwmoraden.nl De conferenties worden op zaterdag 24 of 31 januari 2015 in te Utrecht gehouden.  Voor verdere informatie zie de Informatiekaart. Deze is nog erg algemeen, nadere uitwerking voor de auditieve handicap volgt.

201412-informatiekaart-vn-verdrag
PDF – 326.6 KB 496 downloads