Blog » Lotgenoten

Lotgenoten: meeting 11-09-2019 in Weurt.

We waren dit jaar te gast in d’Alde Coninkshof in Weurt. Eigenlijk niet meer toegankelijk voor groepen, maar men had een uitzondering willen maken, misschien vanwege de vele tuinliefhebbers in ons midden? dAlde Coninkshof is een enclave van natuurlijke rust en vegetatiepracht die in meer dan 20 jaar vorm kreeg onder bezielende inspanningen van een biologe/landschapsarchitecte en haar echtgenoot.
De eerste kennismaking was zeer hartelijk, terwijl velen elkaar toch al op de recente ALV gezien en gesproken hadden. Toch waren er weer technische nieuwtjes te zien, vooral de table mic die een van ons haar toesprekers,  op een stokje voor de neus hield om een optimale signaal/ruis verhouding te krijgen, deed anderen inzien dat ze dit nog missen.
We verzamelden ons in een "keet", echter droog, warm en met een heel goede akoestiek, dankzij een houten plafond van planken en balken, aan een zijde afgeschermd met doorzichtig plastiek en verder aangekleed zoals de foto's tonen. De uitleg van de tuineigenaresse was zo goed te verstaan (of in ieder geval redelijk te volgen). Uiteraard werd er langgzzaamm en dui-de-lijk gesproken en een slimmerd attendeerde ons op het feit dat we ook op de lichtinval moeten letten.
Het verhaal over de tuinaanleg en ontstane ecologie was interessant. Buiten liepen we de diverse vegetaties na en zagen de typische vogelnesten, boomvormen, kruidenverzamelingen etc waar we al uitleg over hadden gekregen. Tussentijds kwam de reeds voorspelde motregen opzetten en testte zo onze regenbeschutting. Iedereen had wel een paraplu open gevouwen wat te midden van het groen een uniek gezicht moet zijn geweest. Helaas was de fotograaf zijn drone vergeten. Op het eind van de rondwandeling waren we echter wel klaar met de regen zoals een foto toont. Binnen wachtte ons toen een overheerlijke lunch representatief voor een bij Booking Com aangeprezen B&B en met 9,7 gewaardeerd. DÁlde Coninkshof is nu alleen als B&B te boeken, waarvan acte. Aandachtsvelder Lotgenoten: dank je wel voor de organisatie!

Verslag workshop Klankschalen Middengroep 15 nov 2014.

Aan deze workshop gegeven door Ernestine van de Pol namen 8 mensen uit de Middengroep van NVVS Gelre deel op de locatie: Wijkcentrum Ark van Oost.

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor slechthorenden; Men komt tot een diepe ontspanning door het effect van trilling; dit werkt helend/ genezend. Kijk op www.viaklank.nl voor meer informatie en uitleg.

De ervaringen van onze deelnemers waren heel divers. Sommigen beleefden het als een gelukservaring , anderen vielen door de diepe ontspanning in slaap; weer anderen hadden niets gevoeld maar hadden wel ontspannen gelegen. Het effect van de klankschalen was soms direct, soms uitgesteld. Met deze interessante en prettige ervaring rijker werd de workshop afgesloten.

Een volgende activiteit voor de NVVS Gelre Middengroep is te verwachten in het voorjaar april of mei. Wil je graag meedoen geef jezelf dan op bij middengroepgelre@hotmail.nl . Voorwaarde is dat je in de leeftijd van de middengroepers bent, tussen 40 en 70 jaar,  actief in het leven staat en woonachtig bent in het doelgebied van de afdeling NVVS Gelre.

Een lidmaatschap van de NVVS( Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden) is niet verplicht maar wel een pré. De kosten van dit lidmaatschap ( € 32,00 ) kunt u veelal terugkrijgen van uw zorgverzekering.Zie:  www.nvvs.nl

De Middengroep

Deze groep, met ook een landelijke equivalent, bestaat uit leden in de leeftijd van 40 tot 70 jaar welke sociaal actief zijn. In Nijmegen is de coördinatie in handen van José Leijten en Ellen Spoelstra, zij organiseren jaarlijks een of meer activiteiten met als doel: ervaringen uit te wisselen, wat houdt ons bezig, hoe voelen we ons met ons hoorprobleem, welke hoormiddelen gebruik je, uitwisseling van tips, cursussen spraakafzien? 

Enkele voorbeelden van activiteiten in het verleden:
-een stadswandeling te Nijmegen;
-een wandeling in de omgeving van de Veluwse Sprenkenbeken: de Belmonte

-een wandeling in de Hatertse Vennen nov 2016
-diverse workshops over "gehoorverlies en communicatie" door Wendelina Timmerman van “ Hooridee” uit Haarlem. 

Hier kwamen o.a. de volgende vragen aan de orde:
-Hoe vraag ik aandacht en begrip voor mijn slechthorendheid bij mijn vriend(-in), partner, collega's?
-Hoe kom ik op een vriendelijke manier op voor mezelf?
-Hoe komt het dat mensen steeds vergeten dat ik slecht kan verstaan wat ze zeggen?
-Hoe zorg ik dat ik erbij blijf horen?
-Hoe zorg ik ervoor dat ze rekening met mij (blijven) houden? 

Ben je enthousiast over deze activiteiten (zie ook het jaarverslag) en wil je de volgende keer mee doen, geeft je dan op: middengroepgelre@hotmail.com.
Komend voorjaar hebben we weer een leuke wandeling in petto. 

José Leijten en Ellen Spoelstra.