wees auditief toegankelijk
Blog » Hoorcafé Veenendaal

Hoorcafé Veenendaal

De tweede bijeenkomst over wat de Hoormij doet en welke hulpmiddelen er zijn vond plaats op dinsdag 4 juni in Panorama Veenendaal. Het was weer een interessant programma, georganiseerd door Amir Al en Marja de Putter van HoorcafeVeenendaal@gmail.com met als gast Pierre Demacker van de Hoormij.

Foto links: De organisatoren: Marja de Putter en Amir Al, rechts Pierre Demacker in een openbare gedachtenwisseling.

De rest van de reportage vindt U terug via de link: https://www.rijnpost.nl/nieuws/algemeen/744781/hoe-hoort-veenendaal-eigenlijk-

Rijnpost danken we heel hartelijk voor deze prachtige rapportage. Vakwerk!

Onze volgende presentatie is op de Burendag 2019, op 28 september 2019 te Veenendaal. We zoeken nog enkele vrijwilligers. Komt U ook (weer)?

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geheel links de organisator Amir, en verder van rechts naar links, Marieke Mes, organisator Marja de Putter en Pierre Demacker 

Bovenstaand het artikel in de Rijnpost krant

https://www.rijnpost.nl/reader/57487/1031180/groot-succes-veenendaalse-hoorcaf-eacute-startbijeenkomst-hoorcaf-eacute-

Rijnpost krant
PDF – 504.7 KB 455 downloads

Eerste Veenendaalse Hoorcafé was meteen een succes.

In de Wijkcentrum Panorama werd vrijdagmiddag 22 februari, het eerste Hoorcafé Veenendaal georganiseerd door Marja de Putter en Amir Al Itejawi met assistentie van Marieke Mes van de stichting Veens. De bedoeling van deze middag was met elkaar in gesprek te gaan voor meer begrip in de samenleving te krijgen voor gehoor beperking. We wisselden informatie uit over slechter horen.. Het werd een inspirerende bijeenkomst.

Zo'n twintig mensen met een gehoorbeperking woonden de bijeenkomst bij. Er was een schrijftolk aanwezig plus ringleiding tijdens de startbijeenkomst.
Hoorcafé moet een ontmoetingsplek worden voor mensen met een gehoor beperking en hun mantelzorgers. Vaak lopen die tegen dezelfde problemen aan waar een ander al een oplossing voor gevonden heeft. Ervaringen delen en herkenning ontvangen was het motto. Ook bijvoorbeeld samen de overheid wijzen op situaties die moeilijk te nemen zijn voor gehoor beperkten. Het is goed om te ervaren hoe de een de ander versterkt, het heeft ook te maken met een acceptatieproces.

Amir hoort eenzijdig nog dertig procent en draagt een CI vanaf 2016. Marja is doof, functioneert met CI als slechthorend. en draagt ook vanaf 2016 een CI.
Amir en Marja zijn druk bezig met allerlei voorstellen uit te werken. Suggesties die er toe moeten leiden dat de toegankelijkheid voor mensen met een gehoor beperking wordt verbeterd. De suggesties moeten leiden tot meer aandacht voor slecht(er)horenden . Dat speelt onder andere in gesprekken en in het verkeer Je schrikt je rot als men je rakelings of met hoge snelheid passeert en het leidt tot verwarring bij het oversteken.

Zoals er ook nog het nodige kan worden verbeterd in de indeling van de binnen ruimtelijke omgeving, door het aanbrengen van (balie) ringleiding. Het is puur een kwestie van bewustwording. Instellingen en organisaties willen wel meewerken om het er voor mensen met een gehoor beperking aangenamer op te maken, maar ze moeten er op gewezen worden. Wij hebben ideeën genoeg, er zijn genoeg maatschappelijke onderwerpen om de horende gemeenschap bewust te maken. We zijn bezig om gebouwen toegankelijk maken voor mensen met gehooraandoeningen. We willen ook naar basis- en middelbare scholen gaan om meer bewustwording te creëren. hoe je je moet gedragen in het verkeer. Wij willen graag Veenendaal toegankelijker voor mensen met gehoorbeperking maken.

Tijdens de startbijeenkomst was het duidelijk dat de organisatoren iets zinvols hebben
toegevoegd aan de leefwereld van mensen met gehoor beperkingen. Het is laagdrempelig. Er blijkt veel behoefte aan lotgenotencontact te zijn en we kunnen bovendien suggesties en tips verzamelen, kijken waar behoefte aan is. Er zijn meer dan genoeg zaken waar we voor slechthorenden verbetering zien". Gemeten naar landelijke cijfers dat 10% van de bevolking doof of slechthorendis, zijn er in Veenendaal 5000 tot 6500 mensen met een gehoor beperking.

In de eerste plaats heel hartelijk dank aan Marieke Mes, die het mogelijk heeft gemaakt dat wij in Wijkcentrum Panorama samen kunnen komen.
In de tweede plaats heel hartelijk dank aan de heer Pierre Demacker, voorzitter van Hoormij stichting van afdeling Gelre, die vanuit zijn ervaring een aantal ervaringsfeiten toelichtte waarvoor we ook in Veenendaal aandacht moeten schenken. Hij heeft iets toegevoegd op heel veel aandacht binnen de gemeente Veenendaal voor de toegankelijkheid en alle hindernissen en obstakels die er zijn voor mensen met een gehoorbeperking. Ook had Pierre het meer over allerlei individuen die met hoortoestel beter functioneerden.

Ook dank aan de Marja de Putter, koploper Inclusie gemeente Ede, die vanuit haar ervaring een korte inleiding en toelichten af over de VN-verdrag en de internationale dag voor mensen met een beperking.


Allemaal heel hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer.