wees auditief toegankelijk
Blog » FAQ » Tinnitis?

Apps om tinnitus te temmen

Tinnitus ofwel oorsuizen doet je vervelende tonen ervaren de hele da door. Het geluid wordt geproduceerd door de overaktieve zenuwcellen die fantoomgeluiden maken. Het kunnen zijn: piep, sis, fluit, of bromgeluiden. Tinnitus is niet te behandelen, maar er zijn wel methodes om de last te verlichten, zoals Apps van Muziekapp Tinnitracks van Stardust Sonormed. De software van de App filtert uit de muziek jouw typische tinnitustoon frequentie. De muziek is dus gefilterd en kan worden gedownload.

Een andere App is; in Balance van Phonak. Ten slotte heb je nog een App met rustgevende geluiden zoals zingende vogles, een knapperend kampvuur of een kabbelend beekje. zie verder: http://www.doof.nl/nieuws/apps-om-tinnitus-te-verlichten/29369

 

 

 

Wat is tinnitus?

Antwoord: Kortweg: geluiden die je hoort, maar die niet aanwezig zijn in de omgeving. Het is dus een interne gehoorkwestie. Ongetwijfeld heb je vroeger met een goed gehoor wel eens een grote schelp tegen je oor gehouden en zo ruis gehoord. In feite schermde de schelp het omgevingsrumoer helemaal af en hoorde je je eigen mini-tinnitus. Met een voortschrijdend gehoorverlies ben je gevoeliger je eigen gehoorruis beter te horen welke daarbij vaak veel sterker kan zijn dan de klanken die men gewoonlijk "hoort". Dit kan soms erg onaangenaam zijn en een scala van tonen omvatten zowel wat betreft volume als toonhoogte. Stress is een belangrijke factor als trigger; rust en kalmte helpen mee de tinnitus in toom te houden. Voor verdere info wordt verwezen naar de meer specifieke info op de site www.nvvs.nl/tinnitus . Recent is er op initiatief van de Commissie Tinnitus een nieuwe folder uitgegeven in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor KNO artsen om mensen met tinnitus gerichter te benaderen. Ook is er een Forum.

Nieuwe ontwikkelingen:

Muziek helpt tegen suizende oren
Geplaatst door Landelijk bureau op 13 januari 2010

Tinnitus (hinderlijk oorsuizen) is in principe te dempen met muziektherapie. Duitse onderzoekers lieten tinnituspatiënten een jaar lang luisteren naar muziek waaruit de frequenties rond de toonhoogte van een voor hen hinderlijke toon waren weggefilterd.


De tinnitustoon klonk na dat jaar gemiddeld twintig procent zachter bij de mensen die geregeld naar de aangepaste muziek hadden geluisterd. Sommige mensen hadden geen baat bij de behandeling, maar bij anderen was het volume gehalveerd, volgens hun eigen beleving. Bij mensen die een nepbehandeling kregen (niet aangepaste muziek) en bij tinnituspatiënten die hadden aangegeven 'geen tijd' te hebben voor het experiment veranderde gemiddeld weinig.

Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in de online editie van de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tinnitus is het horen van schijnbaar geluid. Iedereen kan tonen horen zonder dat er geluid klinkt. In een doodstille ruimte, of met oordoppen in, hoort vrijwel iedereen toch zachte tonen. Na blootstelling aan keihard geluid (een klopboor, een disco met harde muziek) kan er urenlang aanhoudende fluittoon klinken.

Bij een tinnituspatiënt is zo’n toon blijvend en hinderlijk. Naar schatting twee procent van de volwassenen heeft er last van. In de moderne theorie is tinnitus een verkeerde aanpassing van het zenuwstelsel aan veranderingen in het gehoor, bijvoorbeeld door gehoorschade in het binnenoor.

Geluid dat de menselijke oren bereikt, komt in het binnenoor in het slakkenhuis terecht. Daarin ligt een membraan met trilhaartjes die ieder op een eigen frequentie reageren en dan een zenuwsignaal naar de hersenen sturen. Als er haarcellen verloren gaan, kunnen de zenuwcellen die daar op aansluiten – is het idee – 'voor zichzelf' beginnen. Ze verliezen hun ijkpunten (stilte, maximaal geluid) en worden zelf activiteit.

De Duitse onderzoekers stelden bij alle patiënten de toonhoogte van hun tinnitustoon vast. Uit favoriete muziek van iedere patiënt filterden ze de frequenties in een octaaf rond die toon weg. De onderzoekers denken dat tinnitusveroorzakende neuronen die tijdens het afspelen van de bewerkte muziek geen signaal krijgen, worden gedempt door naburige neuronen die wel worden gestimuleerd tijdens het luisteren.

Bron: NRC

De NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis noemt deze therapie die een aantoonbaar effect heeft, een hoopvolle ontwikkeling, maar vindt het echter wel noodzakelijk dat een dergelijk resultaat ook aangetoond wordt door andere onderzoekers in een andere setting voordat een definitief positief oordeel gegeven kan worden.

 

Toevoeging:

De gevraagde bevestiging met een tweede onderzoek lijkt er te zijn, hoewel bij een kleine groep patienten (zie onder).
 

Visualisatie van tinnitus-geluiden; een primeur!

Onderstaand een aantal spectaculaire registraties met Media Player van de tinnitus geluiden zoals die op de NVVS-CD staan (copyright NVVS). Naast deze waren er ook veel (saaiere) beelden van in elkaar overvloeiende kleuren (niet getoond). Herkenbaar is dat deze  tinnitus geluiden artificieel "gecomponeerd" zijn met allerlei instrumenten, om de complexiciteit van het storende geluid te laten horen. Hier wordt dat dus visueel gemaakt. Copyright: Pierre Demacker.

Sweet music to the ears of tinnitus sufferers.

 

Tinnitus Awareness Week last month helped highlight a condition affecting 10% of the UK population and severely impacting the quality of life of 1% of adults. Those experiencing noises such as ringing, whistling, buzzing and humming will be encouraged by a recent study highlighted by Barbro B Johansson of the Neurological Disorders Faculty that recommends an everyday treatment for the condition.

 

Professor Johansson explains

"Subjective tinnitus is a prevalent symptom that can have a negative effect on quality of life. The study shows how music can be applied to reduce tinnitus and reverse maladaptive auditory cortex reorganization."

She informs us

"Here, chronic tinnitus patients were exposed to self-chosen, enjoyable music that either had been modified ('notched') to contain no energy in the frequency range surrounding the individual tinnitus frequency (n=8) or to an analogous placebo notched music treatment (n=8)."

She reveals how

"after 12 months of regular listening, the target patient group showed significantly reduced subjective tinnitus loudness and exhibited reduced evoked activity in the auditory cortex in areas corresponding to the tinnitus frequency compared to the analogous placebo notched music group."

Time to turn on the music?

 

 

 

 

 

Faculty Member

Comments

Barbro B Johansson
Lund University, Sweden
Neurological Disorders

New Finding

 

Subjective tinnitus is a prevalent symptom that can have a negative effect on quality of life. The study shows how music can be applied to reduce tinnitus and reverse maladaptive auditory cortex reorganization.

Neurophysiologic studies indicate that tinnitus may be caused by maladaptive auditory cortex reorganization {1}. Treatments used so far have been symptom management approaches. There is a demand for causal treatment strategies targeting the tinnitus percept directly. Here, chronic tinnitus patients were exposed to self-chosen, enjoyable music that either had been modified ('notched') to contain no energy in the frequency range surrounding the individual tinnitus frequency (n=8) or to an analogous placebo notched music treatment (n=8). The target and placebo groups did not differ significantly on measures of average music listening times and subjective music enjoyment. The baseline auditory evoked response ratios and auditory steady state response (ASSR) as measured by magnetoencephalography did not differ between groups. The mean age was 40.5 years (range 18-55). The average music listening time was 12.4 hours per week (range 7-21 hours). A third group was monitored but received no treatment (n=7). The target and placebo groups did not differ on measures of average music listening times and subjective music enjoyment and, after 12 months of regular listening, the target patient group showed significantly reduced subjective tinnitus loudness and exhibited reduced evoked activity in the auditory cortex in areas corresponding to the tinnitus frequency compared to the analogous placebo notched music group.

References: {1} Eggermont and Roberts, Trends Neurosci 2004, 27:676-82 [PMID:15474168].Competing interests: No potential interests relevant to this article were reported.
Evaluated 9 Feb 2010