wees auditief toegankelijk
Blog » FAQ » Meniere?

Wat is Meniere?

Volgens de klassieke definitie is "Meniere" een ziekte met een combinatie van slechter horen, evenwichtsproblemen (draaiduizeligheid) en oorsuizen. Af en toe krijg je aanvallen die veel lijken op migraine. Je kunt je dan aardig ziek voelen. Voor verdere informatie verwijzen we naar www.nvvs/nl/meniere .

Voor lotgenotencontact zijn er diverse mogelijkheden: schriftelijk materiaal zoals folders en brochures; peridieke avonden in het land georganiseerd door de NVVS Commissie Meniere en ook is er een discussieforum.

In samenwerking met de universiteiten van Groningen en Maastricht wordt er momenteel onderzoek gedaan betreffende de beleving ed van de ziekte van Meniere. Wil U graag meedoen met de volgende enquete, laat het dan weten aan de secreataris van de Comissie Meniere mevr. M. Hooge.