Blog » FAQ » taak NVVS-Gelre

Taak NVVS-Gelre in regio

Voor zover er behoefte is aan informatie verwijzen we naar informatie on line via Google te verkrijgen en per onderwerp netjes gegroepeerd op de website van oa www.nvvs.nl . Vind je deze manier van informatie vergaren moeilijk, kijk dan naar de geselecteerde informatie op deze site. Graag voegen wij daar mondelinge informatie aan toe vanuit onze ervaringsdeskundigheid. We hebben het immers zelf ook meegemaakt en uiteindelijk aan de vraag een antwoord kunnen koppelen of aan het probleem handen en voeten kunnen geven. Daarbij zijn we alert op nieuwe wetenschappelijkebevindingen en theorieen.

Het gebeurt echter zelden dat iemand een lijst met vragen heeft. Vaak gaat het om antwoord op vragen die je zelf niet direct kunt bedenken en om identificatiemogelijkheden, zoals: "hoe staat degene waar ik nu mee praat of mee wandel in het leven"? Dit soort lotgenotenkontact vinden we erg belangrijk en we doen ons best om hiervoor regelmatig iets op touw te zetten. Jouw inbreng in deze is welkom. Vertel ons wat je leuk vindt en mogelijk kunnen we het samen organiseren?