wees auditief toegankelijk
Blog » Bestuurszaken

Bestuur Hoormij/NVVS-Gelre per 1 nov 2019

 

Voorzitter en voorlichting: Dhr. Ben Berends, E-mail: bberends@fo.nl

Penningmeester: Dhr. Herman van Boxtel, E-mail: hphvanboxtel@planet.nl

(Auditieve) Toegankelijkheid: Dhr. Pierre Demacker, E-mail: NVVSGelre@gmail.com

Ledenadministratie en activiteiten: Mevr. José Leijten, E-mail: Joseleijten@outlook.com

 

De Vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem, http://www.kvk.nl/ in het handelsregister no 6749643131

 

De komende ALV: helaas tot nader bericht uitgesteld

Uitnodiging ALV NVVS Gelre 04042020 24709
PDF – 31,9 KB 382 downloads
ALV NVVS Gelre Agenda 2020 Conc
Word – 14,2 KB 372 downloads
ALV NVVS Gelre, Notulen 2019[13747]
Word – 20,1 KB 574 downloads
ALV NVVS Gelre Jaarverslag 2019 Conc
Word – 17,5 KB 344 downloads
ALV NVVS Gelre Financieel Verslag 2019
Word – 15,6 KB 344 downloads
ALV NVVS Gelre Begroting 2020 Conc
Excel – 10,6 KB 351 downloads
ALV NVVS Gelre Jaarprogramma 2020 Conc
Word – 15,4 KB 364 downloads

Wij maken, met waardering, gebruik van de volgende teksttolken:

*Daniël Tuijnman: mailto:daniel@velotype.nl;

*Myriam Nettekoven: 

myriamnettekoven@live.nl

*Inge de Vries-Bakker:

info@tolkinge.nl

 

De NVVS-Gelre; verbinder tussen de landelijke NVVS en de leden/vrijwilligers

De Middengroep

Deze groep, met ook een landelijke equivalent, bestaat uit leden in de leeftijd van 30 tot 60 jaar welke sociaal actief zijn. In Nijmegen is de coördinatie in handen van José Leijten en Ellen Spoelstra, zij organiseren jaarlijks een of meer activiteiten met als doel: ervaringen uit te wisselen, wat houdt ons bezig, hoe voelen we ons met ons hoorprobleem, welke hoormiddelen gebruik je, uitwisseling van tips, cursussen spraakafzien? zie: De Middengroep

 

 De senioren

Deze groep van oudere NVVS leden (60-85 jaar) komt twee-maandelijks bij elkaar voor lotgenotencontact. Daarnaast is er in de zomer een uitstapje en ook is er een Kerstviering. Zowel de Middengroep en de Senioren verwelkomen leden uit Nijmegen en omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De NVVS-Gelre is verbinder tussen de NVVS landelijk (bestuur + ALV) en de Cie's:

  • Cie Slechthorendheid
  • Cie Tinnitus en hyperacusis
  • Cie Méniere
  • Cie cochleaire implantatie
  • Cie Brughoektumor

Het contactorgaan is HOREN. Als lid ontvangt men een gratis abonnement, zo wordt U periodiek over alle hoorproblemen op de hoogte gehouden.

Op regionaal niveau is de NVVS-Gelre verbinder met andere regio's, met alle leden in de regio Gelre en met lokale bestuurders en zorgmedewerkers, werkzaam in oa de wijk-STIPS en wijk-Sociale Wijk Teams (SWT). We proberen daar onze ervaringsdeskundigheid te laten doorklinken.

De NVVS-Gelre bezet een zetel in het gemeentelijke platform Jeugd Maatschappelijke opvang en Gehandicapten (JMG) Nijmegen. Op het gebied van de Transitie wordt samengewerkt met een twaalftal andere gemeenten (Groesbeek, Berg en Dal, Wijchen, Heumen enz).