Blog » Bestuurszaken

Bestuur Hoormij/NVVS-Gelre per 1 nov 2019

 

Voorzitter en voorlichting: Dhr. Ben Berends, E-mail: bberends@fo.nl

Penningmeester: Dhr. Herman van Boxtel, E-mail: hphvanboxtel@planet.nl

(Auditieve) Toegankelijkheid: Dhr. Pierre Demacker, E-mail: NVVSGelre@gmail.com

Ledenadministratie en activiteiten: Mevr. José Leijten, E-mail: Joseleijten@outlook.com

 

De Vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem, http://www.kvk.nl/ in het handelsregister no 6749643131

 

onderstaand de stukken van de komende ALV op zaterdag 9 april 2022 zoals aangekondigd in de Blog. De financiële verslagen kun U aanvragen bij de voorzitter en liggen ter inzage bij de vergadering.

ALV NVVS Gelre Agenda 9 April 2022
PDF – 105,0 KB 46 downloads
ALV NV Vs Gelre Uitnodiging 9 April 2022
PDF – 48,0 KB 46 downloads
ALV NVVS Gelre Notulen 2019
PDF – 577,1 KB 46 downloads
ALV NVVS Gelre Samenvattend Verslag 2019 2020 En 2021
PDF – 116,0 KB 48 downloads

Wij maken, met waardering, gebruik van de volgende teksttolken:

*Daniël Tuijnman: mailto:daniel@velotype.nl;

*Myriam Nettekoven: 

myriamnettekoven@live.nl

*Inge de Vries-Bakker:

info@tolkinge.nl

 

De NVVS-Gelre; verbinder tussen de landelijke NVVS en de leden/vrijwilligers

De NVVS-Gelre is verbinder tussen de NVVS landelijk (bestuur + ALV) en de Cie's:

  • Cie Slechthorendheid,
  • Cie Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
  • Cie Tinnitus 
  • Cie Méniere
  • Cie Brughoektumor
  • Cie Cholesteatoom
  • Cie hyperacusis
  • Cie cochleaire implantatie
  • Cie BCD (botverankerd systeem)

Het contactorgaan is HOREN. Als lid ontvangt men een gratis abonnement, zo wordt U periodiek over alle hoorproblemen op de hoogte gehouden.

Op regionaal niveau is de NVVS-Gelre verbinder met andere regio's, met alle leden in de regio Gelre en met lokale bestuurders en zorgmedewerkers, werkzaam in oa de wijk-STIPS en wijk-Sociale Wijk Teams (SWT). We proberen daar onze ervaringsdeskundigheid te laten doorklinken.