wees auditief toegankelijk
Blog » Bestuurstafel

Bestuurstafel

dd 4 mei: In memoriam: Danny Verbon. 

Danny was penningmeester van de afdeling Arnhem Dieren Velp sinds april 2001; in 2003 werd hij penningmeester van de NVVS-Gelre waarin de voormalige afdelingen Nijmegen, Arnhem en Ede/Driebergen participeerden. Om gezondheidsredenen heeft hij in oktober 2012 zijn taak overgedragen aan Herman van Boxtel.

Danny was van professie leidinggevend administrateur die in latere jaren werkte in Nijmegen (Bijsterhuizen). Wij hebben van zijn expertise en visies ruim 10 jaar mogen profiteren. Ten behoeve van de communicatie met collega’s en op de afdelingsvergaderingen maakte hij ruim gebruik van een schrijftolk. Dat was toen een vrij nieuwe voorziening. Danny’s professionalisme is duidelijk af te leiden aan de manier waarop hij zijn archief bij hield. 

Bij declaraties was hij vooruitstrevend: nieuwe initiatieven daar was hij vóór, maar hij wilde wel graag op de hoogte worden gehouden van het verloop en hij genoot ervan als het een succes werd. 

Voor Danny hadden we veel respect want hij had zeer serieuze handicaps op het gebied van spraak, horen en evenwicht. Ondanks die handicaps heeft hij nog heel lang op hoog niveau gewerkt. In zijn echtgenote Astrid had hij daarbij een onmisbare steun; ze bracht hem in het laatste jaar vaak naar het werk en creëerde een welkom thuis. Uiteindelijk werd een mobiel zijn lot. Het afscheid van het werk viel hem zwaar; zijn wereld werd kleiner. Als remedie werd hij door het thuisfront rondgereden in zijn eigen Gelre regio. 

Op eerste Paasdag overleed Danny; hij ruste in Vrede. Zijn familie wensen we sterkte met dit verlies.

dd 4 mei: Terugrapportage van een verzoek om hulp.

Onlangs deden we een anonieme oproep om contact op te nemen met een NVVS lid uit een bepaalde regio. Daarop kwamen 4 reacties. Zowel betrokkene als het bestuur zijn hier zeer tevreden over. Daarnaast konden we nog een suggestie geven als compensatie voor het slechte gehoor van dit lid. Hieronder ziet U het effect van dit advies:

Nog hartelijk bedankt voor het toezenden van de uitleg + foto met ingesproken tekst op de i.Pad mini,waarbij het App programma
Dictation v.d.firma Dragon werd gebruikt (zie onder).
Ik heb dit met iemand hier uitgeprobeerd en het gesprokene kwam goed tevoorschijn.
Dat stimuleerde om verder te kijken naar communicatiemogelijkheden als alternatief voor het vroegere telefoneren.
Vr.groeten  
xxxx