wees auditief toegankelijk
Blog » Meedoen en verbinding zoeken

Meedoen en verbinding zoeken

Gepubliceerd op 12 januari 2020 om 14:54

In recente jaren werden wij als burgers vaker opgeroepen om “mee te doen". Volgens burgemeester Bruls van Nijmegen is onze maatschappij te veel opgedeeld in groepen, zoals hoog- en laagopgeleiden, in bubbels, waar we ons nauwelijks meer buiten bewegen. Burgers vinden ook nogal vaak dat bestuurders en ambtenaren te veel in de bubbel van het stadhuis zitten. In het belang van de stad moet men over de eigen wijk willen kijken en wel met een open en positieve houding. Dat houdt volgens de burgemeester in dat je uit je comfortzone, je eigen persoonlijke bubbel moet stappen en verbinding moet zoeken. Zo komt de noodzakelijke dialoog tot stand die in bepaalde discussies vaak ontbreekt. Je bent dan gevangen in het eigen gelijk, in de eigen bubbel. Hierdoor neemt de frustratie toe over de overheid of over alles en iedereen die anders denkt. De huidige maatschappij is “pluriform” en bestaat uit burgers die allen uniek zijn. De kracht van het verschil kan de maatschappij zo veel mooier maken.

 

We leven momenteel in vrede en in een democratie. Leven in vrijheid, stelt ons in staat je eigen mening te verkondigen maar dat betekent ook dat je respect moet hebben voor andermans mening want daarmee begint de democratie. De burgemeester bezoekt daarom zo veel mogelijk burgers met verschillende achtergronden. Offline, dus via persoonlijk contact, wat tot stand komt bij het opluisteren van een jubileum, het uitreiken van een onderscheiding of bij een bijzondere prestatie, tijdens een werkbezoek aan een bedrijf of een bingo in een wijkcentrum. Het leidt tot goede gesprekken met de aanwezigen. De burgervader ontmoet dan de groepen mensen waarop onze samenleving drijft, inclusief de “zwijgende meerderheid”. Dit zijn mensen die hun mening minder prominent uiten door onmacht of omdat men denkt dat hun mening er niet toe doet. Echter zo wordt geen goed beeld verkregen van de samenleving: de burgemeester hoort daarom graag opvattingen vanuit verschillende invalshoeken, met nuance, positivisme, met respect in het besef dat de kracht van het verschil waardevol is en nodig is om vooruit te komen. Het betreft dan vaak mensen die in hun dagelijkse beslommeringen toch ook aandacht hebben voor een ander, zoals de buren, familie, of mede-vrijwilligers. Deze hulp en opbouwende mentaliteit bespoedt ook het bereiken van een consensus zonder polarisatie.

In het sociale leven gaan we ook graag uit van wat ons vertrouwd is. Echter ondanks de verharding loont het de moeite om daar buiten te treden. Het levert ons zoveel op.
Bovenstaande geldt zeker ook voor onze vereniging, de bijna 110 jarige NVVS, old club but young vibe. We hebben recent een moeizaam fusieproces met andere lotgenootgroepen zien mislukken, maar gelukkig blijven we samenwerken; blijven we verbinding zoeken. Zelf was ik geïnteresseerd in hoe de verschillende lotgenootgroepen hun communicatieproblemen verbeterd wilden hebben. In een Google search kwam naar voren dat alle groepen dezelfde algemene communicatietips hanteren en verrassend als eigen communicatievoorzieningen schrijf- en/of gebarentolken wensen. Bij alle grote bijeenkomsten van de Hoormij/NVVS wordt daar al vele jaren aan voldaan. Een en ander uiteraard wel afhankelijk van de behoefte. Dit roept de vraag op: zijn we te veel in onze eigen bubbel gebleven omdat het communiceren moeilijk gaat? Dan is hier een positief bericht. Vanaf nu gaan we ringleidingen onderscheiden in twee soorten: 1) om te informeren of om te communiceren/vergaderen. De commissie Toegankelijkheid lanceerde recent een handige “communicatieringleiding” waarmee het mogelijk is met wel 18 personen te overleggen en daarbij elkaar in de ogen te kijken. Hiermee kon veel beter de nagestreefde “verbinding” worden gevonden, zeker ook met een tolk erbij.

De beste wensen voor 2020. Het bestuur van Hoormij/NVVS-Gelre
Zie verder: https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwjaarstoespraak-burgemeester-bruls/

de figuur is van CLker Free Vertor Images/29583


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.