De belangrijkste factoren die meespelen bij de inclusie van slechthorende en dove mensen.

Gepubliceerd op 27 december 2019 om 13:42

Het VN-verdrag komt op voor mensen met een beperking. In een inclusieve gemeente voel je je welkom, met of zonder beperking. Om dit te faciliteren stellen gemeenten met afdoende inspraak een Lokale Inclusie Agenda op. De samensteller van deze syllabus onderzocht wat er nodig is voor optimale inclusie van slechthorenden en doven op technisch en sociaal gebied. De Wordcloud geeft aan waar het over gaat.

 

Hierbij een opsomming van onderwerpen:
• Toegankelijkheid van openbare gebouwen en sportfaciliteiten.
• Sociale toegankelijkheid., zeer relevant gezien de communicatieproblemen ten gevolge van hun auditieve handicap
• De communicatieproblemen in het onderwijs.
• Het recht op passend werk
• Ouder worden en besluiten over het eigen leven, de woonomgeving, dagopvang, het vervoer.
Het recht op toegankelijke informatie; ondertiteling van TV uitzendingen video’s.

De resultaten zijn te lezen in een Syllabus tbv studiedoeleinden en voor selectief gebruik door lotgenoten. Als bron is Google gebruikt over de periode mei 2018 tot oktober 2019. 100 bij het thema Communicatieproblemen van doven en slechthorenden werden geselecteerd en daaruit zijn de meest relevante teksten in deze syllabus verwerkt.
Voor zover mogelijk is de primaire bron van de publicatie vermeld. Daarnaast zijn er door de samensteller zelf toevoegingen gedaan, soms op basis van input door commentatoren. Deze syllabus is op aanvraag beschikbaar bij de webmaster.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.