Barrières voor gehandicapten zijn er nog overal; het is een probleem van iedereen!

Gepubliceerd op 2 december 2017 om 20:35

Een bericht van het college Rechten van de Mens
Een op de acht Nederlanders heeft met een handicap of beperking te maken, zoals blindheid of doofheid, rolstoelafhankelijkheid, verstandelijk of chronisch psychisch gehandicapt.
Een opsomming van problemen die gehandicapten nog steeds ervaren op het gebied van (ON)Toegankelijkheid: soms zijn ze zeer zichtbaar, maar soms valt het nauwelijks op:
(klik op titel voor vervolg bericht).

a: zichtbare problemen die dagelijks opvallen:
• mensen in een rolstoel in het openbaar vervoer
• werk proberen te vinden als je een beperking hebt
• onderwijs volgen met een handicap
b: problemen die minder opvallen:
• ben je onder curatele gesteld dan verlies je helemaal je inspraak
• in winkels en horeca is een hulphond vaak niet welkom
• als gehandicapte een vervolgopleiding volgen kan extra problematisch zijn.

Sinds het VN-verdrag inging behandelde het college 27 klachten van mensen met een beperking. In 17 gevallen kreeg de klager gelijk. Onder hen de blinde vrouw die niet werd rondgeleid bij drogisterij Kruidvat, maar ook een man die op zijn eerste werkdag weer naar huis moest nadat zijn werkgever ontdekte dat hij doof was. Op basis van deze klachten concludeerde het college rechten van de mens (voorzitter Adriana van Dooijeweert) het volgende:

“Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Het is dus een probleem van iedereen en het vergt aanpassingen van ons allemaal.”

Enkele van de aanbevelingen uit het rapport:
→Zorg dat werkgevers snel goede informatie kunnen krijgen over het aannemen van iemand met een handicap
→Maak alle treinen en bussen toegankelijk voor gehandicapten
→Leg vast in het Bouwbesluit dat nieuwe gebouwen toegankelijk moeten zijn
→Sta via de kieswet toe dat verstandelijk gehandicapten iemand mogen meenemen in het stemhokje
→Zorg dat gehandicapten terecht kunnen op mbo, hogeschool en universiteit
→Hou meer rekening met mensen, al staan ze onder curatele
→Aanbieders van goederen en diensten moeten nagaan dat ze toegankelijk zijn voor mensen met een handicap zoals een betaalApp deze moet ook stembesturing hebben.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

vidto
5 jaar geleden

okok