wees auditief toegankelijk
Blog » Oproep van patientenorganisaties: Red de hoorzorg!

Oproep van patientenorganisaties: Red de hoorzorg!

Gepubliceerd op 28 november 2016 om 21:27

In 2013 kwam minister Schippers met een wet: iedereen heeft recht op die hoorhulpmiddelen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Dit streven staat nu onder druk wat kan leiden tot een mindere kwaliteit van de hoorzorg. (voor meer info; druk op de titel).

Bij elke aanpassing van een nieuw hoorapparaat volgt men een protocol om te bepalen wie welk hoorhulpmiddel nodig heeft. De prijs die je uiteindelijk betaalt voor het hoorhulpmiddel en service door de audicien is het resultaat van onderhandelen tussen audiciens en verzekeraars. Volwassenen betalen voor hun hoortoestellen een eigen bijdrage van 25% bovenop het eigen risico; kinderen tot 18 jaar ontvangen 100% vergoeding. Overige hoorhulpmiddelen worden 100% vergoed.

Falende marktwerking
Door de macht van de verzekeraars om tot een zo laag mogelijke prijs te komen en de audiciens die zich daarin schikken ten koste van een moordende concurrentie komt de hoorzorg echter in gevaar met als gevolg: een push naar een zo goedkoop mogelijk toestel ten koste van de kwaliteit. De betere kwaliteit kan men wel verkrijgen na bijbetaling of via een speciale zorgaanvraag (zie onder); nu al is 15% van de toestellen niet zonder bijbetaling. Dit kan niet de bedoeling zijn van verzekerde zorg. Er zijn signalen dat men zonder bijbetaling minder keuzevrijheid en nazorg heeft, zelfs zorgweigering en volgens sommige audiologen slechter afgestelde hoortoestellen.
 
Oproep

De patiëntenorganisaties voor doven, slechthorenden en doofblinden roepen zorgverzekeraars op te stoppen met het steeds verder verlagen van de prijzen. Daarnaast worden verzekeraars en audiciens opgeroepen de gemaakte afspraken over goede hoorzorg na te komen. Het verbeterde hoorhulpmiddelenprotocol (versie 2.0) moet dus vanaf 2017 worden ingevoerd. Aan audiciens de oproep de  gezamenlijk de gemaakte afspraken te verdedigen en dus kwaliteit te leveren, niet op prijs te gaan concurreren.
 
Stop verdergaande bezuiniging ten koste van de kwaliteit

De minister en adviseurs wordt opgeroepen de uren die nodig zijn om een hoorhulpmiddel aan te passen door audiciens te laten vaststellen. De uurtarieven zijn dan onderhandelbaar, wat een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie waar, onder druk van lagere vergoeding, dit ten koste kan gaan van de hoorzorg. Vergelijk het minimumtarief dat bij de thuiszorg wordt gehanteerd. De  ervaringen van de zorgconsumenten zouden aktief moeten meespelen in het inkoopbeleid. Nu is het zo dat deskundigen beslissen.
 
De kritische consument

De verenigingen roepen hun achterban op kritisch te zijn, zowel bij aanschaf van een hoorhulpmiddel als bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekeraar. Wettelijk heb je dus recht op een hoortoestel waarmee jij goed kunt functioneren. Betaal nooit meer dan de eigen bijdrage voor noodzakelijke hoortoesteleigenschappen. Klant-evaluaties van de verenigingen tonen aan dat op dit moment iedereen nog binnen de verzekerde zorg een prima en adequaat hoortoestel kan krijgen. Dit wordt door diverse audiologen bevestigd. Met het oog hierop komen de genoemde patiëntenverenigingen met het volgende advies:
-probeer altijd eerst twee modellen hoortoestellen binnen de verzekerde zorg. Bieden die niet het gewenste resultaat?
-Mogelijk kan de audicien dan goed beargumenteren waarom een ander hoortoestel beter is en een ‘extra zorgaanvraag’ indienen bij de zorgverzekeraar.
-Orienteer je op een andere audicien die andere merken voert voor een voor jou geschikt hoortoestel.
-Is er na drie maanden geen oplossing, vraag dan uw huisarts om een verwijzing naar een audiologisch centrum. Kijk voor meer informatie op: www.hoorwijzer.nl/stappenplan.
-Mbt de toekomst: Nu het weer tijd is om te veranderen van zorgverzekeraar, kunt u het beste kiezen voor een volwaardige restitutieverzekering (ONVZ of Ohra) zodat u meer keuzevrijheid heeft.
 
Hoorhulpmiddelen in basispakket
 
Slechthorenden eisen van zorgverzekeraar als audicien adequate zorg zonder extra kosten; hoorhulpmiddelen blijven zo in het basispakket blijven. Gaan slechthorenden extra bijbetalen dan is goede verzekerde hoorzorg uit zicht.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.