Een vernieuwd stadskantoor in Nijmegen

Gepubliceerd op 3 oktober 2016 om 19:19

Het kantoor waar je normaal komt voor paspoorten e.d. is verhuisd naar het Mariƫnburgplein naast het Archief. De Gemeente wilde al langer op een andere manier werken, daarnaast waren er klachten over het rumoer. Slechthorende mensen klaagden dat men de gong niet kon horen en het overleg over toch moeilijke zaken in de persoonssfeer was moeilijk te verstaan. Een dergelijke klacht leidde een bliksemactie in en binnen 3 maanden zat een werkgroep met daarin mobiel-, visueel en auditief gehandicapten samen met ambtenaren te praten over optimale toegankelijkheid van en vernieuwd stadskantoor. Er werden een aantal eisen en wensen geuit waarmee de architect aan de slag kon. Via tussenoverleg werden wensen en mogelijkheden regelmatig op elkaar afgestemd, niet alleen met de architect, maar ook onderling, wat zeer effectief was. Bij de oplevering, nauwelijks een jaar na klagen, werden de werkgroepleden rondgeleid voor een eindcontrole.

Volgens de planning zijn er nu voor het publiek opgaande en neergaande roltrappen (de stadswinkel ligt op de eerste verdieping). Ook is er een brede trap die vooral het personeel zal waarderen omdat men al zo veel zit. De traptreden zijn voorzien van stroeve treden. De toegankelijkheid is als volgt geregeld:

  • Blinden/slechtzienden kiezen voor de trap. Deze ligt links in de hal nadat men de zelf openende glazen deur gepasseerd is. Deze deur reageert vanaf 1,5 meter afstand,  als men de opening passeert of daar blijft staan blokkeert het sluitmechanisme. Er is een geleidestrook vanaf het plein tot bij de trap en vervolgens naar de linkerleuning om omhoog/omlaag te gaan. Als alternatief kan men ook met de lift (rechts in de hal); de knoppen voor begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van brailletekens.
  • Voor mobiel gehandicapten is er dezelfde automatische deur. In de lift kan men recht vooruit naar de uitgang (een verdieping hoger) en omgekeerd (terug naar de begane grond). Een aantal desks is verlaagd ten behoeve van bezoekers/personeel in een rolstoel. Ook zijn liftknoppen en pinautomaten etc. vanaf een lager niveau te bedienen.
  • Tbv auditief gehandicapten is de grote ruimte met veel glas omgetoverd tot een brede loopruimte met links en rechts een batterij van kamertjes, desks en zithoeken. De akoestiek is optimaal door gebruik van zachte vloer- plafond- en wandbedekking, idem voor de stoelen en de loketafscheidingen. Verder is het er veel rustiger doordat er nu een afsprakensysteem is ingevoerd. Rustgevend voor het personeel, maar belangrijker en verrassend is de grote winst in het spraak verstaan bij mensen met een slecht(er) gehoor al of niet hoortoestel dragend. Als het personeel dan ook nog ”langgzaamm en dui-de-lijk”” spreekt zal dit een overleg met een auditief gehandicapte zeker vergemakkelijken. Afhankelijk van de behoefte zijn nog andere mogelijkheden. De noodzaak hiervan wordt de komende maanden geïnventariseerd.
  • Het afsprakensysteem online is ook toegankelijk gemaakt: snel en eenvoudig te begrijpen en te bedienen: https://app1.nijmegen.nl/Loket/form/view/viewPageAction.do?process=prodcat&name=start.

Online kan men al veel regelen, inclusief een afspraak maken. Het bezoek aan de stadswinkel kan zo beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met het oog op een beperkte mogelijkheid tot parkeren zou men buiten de spitsuren moeten afspreken als men op de auto is aangewezen.

Zoals aangegeven monitort de werkgroep in afstemming met het personeel en medelotgenoten hoe het nu verder gaat. Op deze manier is/wordt een stadskantoor verkregen met een optimale toegankelijkheid die ook andere gemeenten kan inspireren. (dd: 3 october zie ook mail)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.