wees auditief toegankelijk
Blog » Gelukkig Nieuwjaar!

Gelukkig Nieuwjaar!

Gepubliceerd op 8 januari 2016 om 19:48

De jaarwisseling ligt weer achter de rug en we kijken al snel tegen half januari aan. Hierbij een terug- en vooruitblik. Heeft U ook met plezier geconstateerd dat er aanzienlijk minder vuurwerk was? Heel fijn waar het knalvuurwerk wordt bedoeld. Echter binnen de Hoormij/NVVS-Gelre is er in figuurlijke zin best veel vuurwerk te verwachten.

De Hoormij gaat zijn tweede jaar in, nog steeds is men bezig alles goed geordend en aangepast te krijgen aan de nieuwe situatie (een stichting). Onlangs organiseerden wij met de NVVS-Gelre een Meniere avond. We hebben daar heel goed samengewerkt met de HoorMij event manager Nicole van Dalen. Zoals dit nu afgestemd is, dat is voor een afdeling met niet al te veel vrijwilligers goed te doen. We werden beloond door een hoge opkomst van 78 leden, prachtig!

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning reorganisatie gaat zijn tweede jaar in. Wordt het nog wat? In de regio Gelre hebben we in ieder geval al mooie signalen binnen gekregen van bejaarde leden die een vorm van dagopvang hebben gevonden of passend vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Dit verraste ons in positieve zin en maakt duidelijk dat onze leden graag willen meedoen!!! Hun hoorhandicap zal zeker af en toe voor problemen zorgen, maar ze hebben hun best gedaan een zo goed mogelijk hoortoestel te krijgen, ze zijn daar geoefend in en zo bereiken ze een staat van meedoen waar wij U tegen zeggen. Wat dacht U van een bijna 90 jarige die lid is geworden van een koor en een Kerstdienst heeft opgeluisterd? Oh ja, helemaal vanzelf gaat dat niet. In een gesprek zijn er 2 partijen en we verwachten dat er langgzzaamm en dui-de-lijk wordt gesproken! We zullen ervoor zorgen dat iedereen daarvan doordrongen wordt!

Ook de Toegankelijkheid komt weer stevig in de aandacht. In de gemeente Nijmegen overleggen wij periodiek over de toegankelijkheid van de nieuwe Stadswinkel tbv doven/slechthorenden; blinden/slechtzienden; en mobiel gehandicapten. Allereerst komt er voor de Stadswinkel een nieuwe website waar alle gehandicapten compensatie vinden voor waar men normaal niet goed in is. Dit zal er toe leiden dat minder mensen de Stadswinkel in eigen persoon (meermalen) moeten bezoeken. We zorgen voor een rustige overlegkamer, en enkele loketten met een ringleiding. Voor blinden en slechtzienden zijn er ook hulpmiddelen zoals een leuning vanaf het plein en een routebaan in het tapijt door het gebouw. Gastvrouwen staan klaar om U te helpen en het personeel zal worden geïnstrueerd over wederom: langgzzaamm en dui-de-lijk praten.

Door de komst van het nieuwe bestuurslid Ben Berends zijn we in staat nog meer op het gebied van Toegankelijkheid te kunnen doen. Zo gaan we lokaties controleren op het goed functioneren van ringleidingen wanneer de laatste keuring meer dan 5 jaar geleden was. We zoeken nog contact met leden die een cochleair implantaat hebben. We willen hen opleiden tot ringleidingcontroleur waarbij ze zintuiglijke waarneming toepassen, dit is een zeer betrouwbare methode die een goede indicatie is voor een uitkomst die met meetinstrumenten is verkregen. Voor verdere informatie neem contact op met Ben Berends of Pierre Demacker.

Wij wensen U veel goede ontwikkelingen ook op (ge)hoorgebied!

namens het bestuur: Pierre Demacker

 

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.