wees auditief toegankelijk
Blog » Beurs over veilig in het verkeer (Beuningen en Elst)

Beurs over veilig in het verkeer (Beuningen en Elst)

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 om 18:58

Het verkeer wordt steeds drukker, maar fietsen en wandelen zijn gezond en vaak combineert men dan het nuttige met het aangename. Mensen met een slechter gehoor en ook ouderen moeten extra goed opletten. Op deze beurs presenteert de NVVS-Gelre een bordje dat het verkeer attendeer op jouw hoorprobleem. Met de vraag; “waarom sta ik hier”? konden we met zo’n 60 bezoekers een gesprekje aangaan. Het antwoord was: “om de fietsbordjes te promoten” (en natuurlijk ook de Hoormij/NVVS). Er wordt over de achtergrond verteld om de bekendheid van deze bordjes te vergroten en er wordt een bestelformulier uitgereikt. Er wordt een gevaarlijke situatie op een poster getoond en geleidelijk aan komen we dan tot de kern, velen zijn slechthorend, hebben een ouder die slechthorend is, zijn vrijwilligers in verzorgtehuizen en overwegen daar voorlichting te geven of om zelf vrijwilliger te worden. Zoals de NVVS werkgroep “ouderen” benadrukt is grote behoefte aan voorlichting. Vooral ouderen voelen zich in verzorgingstehuizen heel eenzaam. Tegenwoordig wordt door zorginstellingen als onderaannemer bij de WMO (Kalorama) aan verzorgenden wel cursussen aangeboden hoe om te gaan met blinden en slechtzienden. Aan het eind van het gesprekje wordt een setje folders overhandigd, soms mag iemand een nummer van Horen meenemen of een sticker of plaatje. Op grond van de animo verwachten we dat het secretariaat enkele aanmeldingen als lid te verwerken krijgt, mogelijk een of twee vrijwilligers zich melden en dat ongeveer vijf fietsbordjes besteld worden (tenzij men eerst het kalf laat verdrinken). Met voldoende bezoek zijn dit 3 leuke uurtjes waar heel goede voorlichting kan worden gegeven en de naam van de Hoormij/NVVS effectief verbreid kan worden.
De voorlichters: Ben Berends en Pierre Demacker regio Gelre


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.