Een nieuwe stadswinkel die beter (auditief) toegankelijk is

Gepubliceerd op 13 juli 2015 om 13:35

In de stadswinkel kun je terecht voor allerlei formulieren en voor het vernieuwen van je paspoort.

Als slechthorende bleek het onlangs niet makkelijk om je klusje daar te klaren zonder misverstanden. Allereerst was het geluid behorende bij de nummerweergave te zacht, bovendien ging dit allemaal erg snel zo dat je heel goed moest opletten.

Daarnaast was er veel rumoer in de wachtruimte door de vele bezoekers vóór de balies of door het kabaal van machines achter de balies. Zo kon het gebeuren dat op vragen over geboortedatum en -plaats geen of verkeerde antwoorden werden gegeven. Na deze ervaring werden wat wensen overgebracht aan de toezichthouder. Deze liet weten dat er een vernieuwd stadskantoor gaat komen en wel op korte termijn. Snel zijn daarom wat wensen op papier gezet en doorgemaild.

Tot onze verbazing was er binnen 24 h al antwoord!

Vragen/opmerkingen tav de auditieve toegankelijkheid:

-Is het mogelijk het volume van de nummerautomaat wat harder te zetten? Je moet nu voortdurend kijken of je nummer nog niet opkomt en zo ja dan is dat vrij snel weg
-de schermen met een mega groot oor zijn misleidend in de huidige situatie en worden niet herkend.
-zorg voor stilte vóór zowel als achter de balies
-instrueer het personeel op verzoek langzzaamm en dui-de-lijk te praten
-koop zekerheidshalve een loketringleiding met microfoontje wat inplugbaar is in elk loket (op verzoek en bij noodzaak van te veel rumoer). 
-hoe kunnen slechthorenden op de meest handige manier geïnformeerd worden over deze voorzieningen en hoe het werkt?  Zou ergens een blauw oor moeten hangen met uitleg, evt als vervanging van die abstracte mega oren?? Ook een berichtje bij de ticketautomaat en een bordje bij de balie verantwoordelijke en bij de site van het stadskantoor?
-voor langere gesprekken graag op één kamer een ringleiding of ook weer die loket ringleiding. Verder is er de mogelijkheid om een schrijf- of gebarentolk in te schakelen die evt on line zijn diensten aanbiedt (www.tolknet.nl)
 

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

JamesSom
4 jaar geleden

Help Jack please: http://arc.interush.net/redirect?ticket=A3poBVVc4vQJ44KmGBLyUYf4MiTbLv&url=https://vk.cc/8l7kvh